default-logo

Laatste nieuws

Woningen bouwen moet, maar waar?

Door Bart van der Knaap. Fractievoorzitter BurgerBelangen Ermelo Dat is de essentiële vraag die Burgerbelangen Ermelo zich al jaren stelt. Immers met het ontwikkelen van Landgoed...
Read More →

Belofte maakt schuld, tijd voor verantwoording!

Belofte maakt schuld! Graag leggen we u uit hoe het staat met onze verkiezingsbeloftes. Wat hebben we al gedaan en wat gaan we nog doen? Maandag 6 mei hoort u dat in Het Praathuis...
Read More →

240 woningen bouwen voor starters!

Binnen vier jaar 240 sociale woningen te realiseren, om zo het woningaanbod voor jongeren/starters te vergroten. Maar ook:

 • Binnen vier jaar 100 “Wonen met zorg”-woningen te realiseren om doorstroom te stimuleren.
 • De Starterslening op een budget van 1,5 miljoen te houden, zodat jongeren of starters eerder en makkelijker in staat zijn een woning te kopen.
 • Industrieterrein Kerkdennen binnen 20 jaar om te vormen tot woongebied. Wat Harderwijk deed met ‘Waterfront’ moet Ermelo doen met ‘Heidefront’.
Bekijk het verkiezingsprogramma

Schoolzwemmen weer invoeren!

Schoolzwemmen opnieuw te introduceren, zodat alle kinderen met een zwemdiploma van school gaan. Maar ook:

 • Gymlokalen op maximaal 10 minuten lopen van de onderwijsinstellingen te vestigen, zodat sporten een vast onderdeel kan blijven van het onderwijs aanbod.
 • Binnen- en buitensport op de Zanderij onder te brengen, zodat uitwisseling van binnen- en buitensporten eenvoudiger wordt.
 • Er voor te zorgen dat voor alle kinderen in Ermelo minimaal sport, spel en educatie toegankelijk is (Kindpakket).
Bekijk het verkiezingsprogramma

Burgers laten meedenken, meebeslissen en meedoen!

Het is onze missie om burgers vanaf het begin te betrekken bij besluitvorming die hun leefomgeving raken, om hun deskundigheid, hun ideeën en hun verwachtingen in te brengen. Samen met de burgers willen wij werken aan een welvarend Ermelo, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen voor elkaar zorgen. Burgerparticipatie begint met de belangen van de burgers van Ermelo voorop te stellen en de stem van de burger een podium te geven.

Bekijk het verkiezingsprogramma

Voetgangers en fietsers voorrang in de gehele Stationsstraat!

Voetgangers en fietsers voorrang geven in de Stationsstraat. De auto is hier te gast. Maar ook:

 • Alle wegen binnen de bebouwde kom 30 km/u te maken.
 • In 2019 een plan opstellen m.b.t. de verkeersafwikkeling rond ’t Weitje. En uit te voeren in 2020.
 • De kwaliteit van de fiets- en voetpaden te verbeteren. En het herstel vóór 2021 uit te voeren.
Bekijk het verkiezingsprogramma

Werk, opleidingen en huisvesting creëren op veldwijk!

Een zorgcampus (wonen en leren) ontwikkelen op het Veldwijkterrein. Hierdoor werk, opleidingen en huisvesting creëren. Maar ook:

 • Bedrijven met aantoonbare milieuvriendelijke (C2c)bedrijfsvoering zich met voorrang in Ermelo te laten vestigen.
 • Ondernemers en particulieren met culturele initiatieven de ruimte te geven.
 • Een Relatiebeheerder aan te stellen tussen bedrijven en gemeente. Eén loket voor vestiging, verplaatsingen en uitbreiding.
Bekijk het verkiezingsprogramma

Word ook lid van BurgerBelangen Ermelo

Steun hiermee dé lokale partij voor een vitaal Ermelo
Lid worden