default-logo

Motie BurgerBelangen Ermelo in uitvoering. De horecagelegenheden op donderdagnacht, braderieavonden en Koningsnacht verruimd worden van 01.00 naar 0.200 uur.

drankenhoreca

Handhaving nu beter mogelijk, volgens burgemeester Baars

ERMELO – Een nieuw horecaconvenant maakt het mogelijk dat de horecagelegenheden op donderdagnacht, braderieavonden en Koningsnacht verruimd worden van 01.00 naar 0.200 uur. De raad heeft het college hier met een motie op 15 mei 2014 toe opdracht gegeven. Wel blijft de inlooptijd tot 01.00 gelden.  Volgens het college zijn er wel wat kanttekeningen bij de verruiming van de sluitingstijden.

Zo wijkt Ermelo af van de tijden die Harderwijk en Putten hanteren, waardoor het gevaar van horecatoerisme bestaat. Ook kan hierdoor extra overlast worden ondervonden omdat de horecabezoekers de horecagelegenheden een uur later verlaten. Ook wordt volgens het college bezoekers de gelegenheid geboden een uur langer alcohol te nuttigen. Dit bevordert niet het matigen van alcohol, wat wel beleid is in Ermelo. Een ander punt is dat de belangen van de bewoners in het centrum maar minimaal zijn afgewogen bij de motie. Van de zijde van bewoners is ongerustheid geuit.

Toch denkt burgemeester André Baars dat het convenant nu beter nageleefd kan worden. ,,We kunnen horecagelegenheden die zich niet houden aan het convenant nu aanpakken en zelfs voor een bepaalde periode uitsluiten open te zijn op het extra uur.” Horecaondernemers krijgen nog twee weken gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen. Hierna zal er een ondertekening plaatsvinden voor de horecaondernemers, politie, OM en gemeente. Voor het aanvragen van de ontheffing worden geen leges in rekening gebracht. Wel moeten zij een nieuw formulier ondertekenen.

About the Author

Leave a Reply

*