default-logo

Geen plaatselijke politieke partijen bij Raadsdebatkampioen 2015 Groevenbeek.

Finaledebat Havo4-leerlingen Groevenbeek

ERMELO  – Na de voorrondes op school en de voorbereidingen in het gemeentehuis begin december, vindt donderdag 12 februari het finaledebat plaats van het Groevenbeek Raadsimulatiespel voor Havo4-leerlingen. Dit gebeurt tijdens een ‘echte’ raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Ermelo. De vergadering wordt geleid door burgemeester André Baars.

Een aantal raadsleden vormt de jury en bepaalt uiteindelijk wie de Groevenbeek Raadsdebatkampioen 2015 wordt. Groevenbeek stelt de winnaars een bezoek aan de Tweede Kamer in het vooruitzicht. De ‘gemeenteraad’ bestaat uit de fracties van CDA (4 zetels), VVD (4), SGP (3), SP (3), D66 (3), PvdA (2) en ChristenUnie (2) en vertegenwoordigt de inwoners van de fictieve gemeente Bleijenberg. De jury van raadsleden let speciaal op het betoog (opbouw en onderbouwing argumenten) en politieke inbreng (moties, amendementen en interrupties). Het debat wordt gevoerd aan de hand van een raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt:
1. Het Drank- en Horecabeleidsplan 2015-2020 vast te stellen en het College opdracht te geven deze uit te voeren;
2. Voor de vormgeving van het horecaplein eenmalig € 40.000,- beschikbaar te stellen;
3. Voor de alcoholeducatie per jaar €10.000,- beschikbaar te stellen;
4. De Drank- en Horecaverordening 2015-2020 vast te stellen.

 

 

 

gemeentehuis

Op school is de afgelopen weken in elke klas een raadsimulatie gehouden waarbij de leerlingen verdeeld over fracties hebben gedebatteerd en beslist over een voorstel. Het zijn de winnaars per klas uit deze simulaties die op 12 februari met elkaar in debat gaan.

Hulp van raadsleden Begin december 2014 bezochten zo’n 180 Havo 4-leerlingen uit de verschillende Havo4-klassen van Groevenbeek de gemeenteraad van Ermelo ter voorbereiding op de simulaties in de klas. Burgemeester Baars verwelkomde de leerlingen en vertelde over het werk van de gemeenteraad en zijn eigen rol als voorzitter van de raad. Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes uiteen en kregen ze van raadsleden tips over hoe ze voorstellen kunnen wijzigen met zogenoemde moties en amendementen, hoe ze moeten debatteren en hoe ze kunnen proberen anderen voor hun standpunt te winnen. Ook konden de leerlingen algemene vragen over het raadswerk stellen.

About the Author

Leave a Reply

*