default-logo

Economisch programma Tekst van BurgerBelangen Ermelo naar aanleiding van stuk op facebook

HBF_6376

Tekst van BurgerBelangen Ermelo inzake economisch programma tijdens raadsvergadering van donderdag 19 februari 2015.

Hoewel de actuele cijfers en verwachtingen m.b.t. de Ermeloose Economie positief zijn, kan Ermelo niet achterover leunen en maar afwachten wat de toekomst gaat brengen. BurgerBelangen Ermelo is daarom net als onze collega partijen blij met het Economisch Beleidsprogramma. Wij zullen moeten blijven innoveren en ons moeten blijven onderscheiden van al die andere gemeentes in Nederland. Maar het is niet alleen belangrijk dat de toeristen ons weten te vinden, ook onze eigen inwoners moeten hét vinden in ons dorp en de huidige ondernemers moeten gestimuleerd worden te blijven ondernemen in onze gemeente.  

Wat wij dan ook hopen terug te zien in het uitvoeringsprogramma is de manier waarop wij onze eigen inwoners aan ons blijven binden. Hoe zorgen wij ervoor dat dat nieuwe jurkje niet via Internet wordt gekocht maar bij één van de boetiekjes in ons dorp. Dat we op een zonnige dag niet naar Scheveningen afreizen, maar gaan recreëren op ons eigen strand. Wij denken dan ook dat het uitvoeringsprogramma opgesteld moet worden in samenwerking met al die creatieve ondernemers die ons dorp rijk is. Leg het uitvoeringsprogramma daarom niet alleen ter informatie voor aan ONE, maar betrek hen ook bij het opstellen van het programma.

Behalve het MKB is het belangrijk dat ook de zorginstellingen, defensie en bedrijven als Steven van de Brink zich aan Ermelo blijven binden. Waar liggen hun behoeftes?  Wat zijn de toekomstverwachtingen van deze organisaties m.b.t. groei of krimp?  Wat betekent het voor Ermelo als één van de grote bedrijven Ermelo besluit te verlaten. Welke risico’s lopen wij dan? En belangrijker nog, hoe kunnen wij voorkomen dat deze bedrijven verhuizen naar een locatie buiten ons dorp.

Intensief contact met de Ermeloose ondernemers en de zorginstellingen kan ons helpen nieuwe bedrijven aan te trekken. Zij kunnen namelijk benoemen welke voordelen het heeft om in Ermelo te ondernemen. En zij kunnen ons ook een spiegel voorhouden als het de nadelen van ondernemen in Ermelo betreft.

Wij hopen dan ook dat het uitvoeringprogramma laat zien hoe, door het aantrekkelijker maken van Ermelo, nieuwe werkgelegenheid gecreëerd gaat worden, en daarbij niet uit het oog verliezend hoe wij de huidige 15.140 werkplekken blijven behouden.  

Ambitie moet gaan blijken in uitvoeringsprogramma

ERMELO – Op de raadsagenda stond donderdagavond ook het economisch programma. Ondernemen wordt het toverwoord in Ermelo, maar het economisch programma bleef nog wat vaag, omdat niets vast stond of concreet was en alles nog ingevuld en uitgevoerd moet worden. Natuurlijk kon geen van de partijen er tegen zijn. Wel wilden alle fracties er natuurlijk iets van vinden voordat unaniem ingestemd kon worden met het economisch programma, in afwachting van het uitvoeringsprogramma.

Zo zag Mariëlle Kuijpers (BBE) niet alleen kansen voor de toeristen maar ook voor de eigen bevolking van Ermelo. ,,Boetiekjes in het dorp, recreëren aan het strand.” Maar Ermelo moest vooral ook zorgen dat de grote bedrijven niet zouden vertrekken en gezorgd moest worden dat de 15.040 werkplekken behouden zouden blijven. Karel de Greef kreeg er nostalgische gevoelens bij. ,,Als zoon van een winkelier moest ik vroeger tegen de klant zeggen: ‘zegt u het maar’. Dat moet nu zijn kan ik u helpen? Het MKB brengt de banen voort, daar komt de kracht vandaan.” Hij gaf het college mee vooral veel te gaan lobbyen in Den Haag. ,,Het zou fijn zijn als u een grote werkgever hiernaar toe kan halen met arbeidsplaatsen.” Daarnaast adviseerde hij een vast gezicht in het gemeentehuis als aanspreekpunt voor de ondernemer. ,,Ze moeten aan de hand genomen worden en vraag hen wat ze nodig hebben. Ook een troubleshooter zou wel handig zijn. Eentje die na kan gaan wat wel en niet kan, maar laat de ondernemer vooral niet tegen muren aan lopen in het gemeentehuis.”

Kritische kanttekeningen

Frans Snoek (SGP) had zich voorbereid en kwam met een aantal kanttekeningen en aanbevelingen voor de wethouder. ,,Zorg en Defensie zijn hier de grote dragers. Leg dwarsverbanden tussen zorg en Defensie, we hebben hier een geneeskundig bataljon.” Snoek vond het opmerkelijk dat er nauwelijks iets over de detailhandel in stond. ,,Terwijl in het centrum wel 10 miljoen is gepompt. Daar verwacht je een speerpunt. Ook mis ik een speerpunt sociaal ondernemen. We hebben wel 800 Wajongers. En ook Kerkdennen omvormen is geen sinecure, met een wens alleen komen we er niet. En hoe zit het met de vergelijkging van de onroerendzaakbelasting voor ondernemers in de regio? Het bevreemd me dat er geen woord over wordt gesproken. U heeft het wel over kantoorvilla’s. Hebben we geen kantoren in overvloed? En dan spreekt u over een vestigingsplek voor zzp-ers. Daar hebben we er volgens mij niet genoeg van. Een bedrijventerrein moet hoger op de agenda staan. Ook zouden we hier wel een hbo opleiding kunnen gebruiken in geestelijke gezondheidszorg. Ermelo heeft ook een Diamant, die moet worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma.”

Alle ondernemers

Hugo Weidema (VVD) vroeg zich af hoe een en ander geconcretiseerd werd. ,,Een en ander moet wel uitgevoerd worden.” Hij pleitte ervoor niet alleen te richten op Wajongers en duurzaam ondernemen. ,,We moeten er voor zorgen dat ondernemers in Ermelo kunnen ondernemen.” Alex Kleijnen (PE) was wel blij met het economisch programma maar noemde het nog wel erg abstract. ,,U komt toch wel nog voor de zomer met het uitvoeringsprogramma naar de raad?” Hij pleitte voor een aanpak met de werkgevers samen zodat Wajongers en de mensen in de bijstand en de werkzoekenden ook weer mee konden doen.”

Aftrap

Volgens wethouder Esther Heutink vormde het economisch programma slechts de aftrap naar de uitvoering. ,,De ambitie zal pas zichtbaar zijn in het uitvoeringsprogramma. En we zitten met de ondernemers aan tafel en we zoeken naar slimme verbindingen, ook met de Diamant van Midden Nederland. Een vergelijking van ozb voor bedrijven in de regio is wel zinvol.” Ze noemde toerisme als product voor de hele Veluwe. ,,We doen Veluwebreed aan promotie.

About the Author

Leave a Reply

*