default-logo

Reactie BurgerBelangen op de nieuwe starterslening

Donderdag 19 februari was de starterslening in de raadsvergadering uitvoerig aan bod. BurgerBelangen had drie amendementen ingediend. De eerste was om de hoogte van de starterslening te handhaven op € 35.000. Immers, blijkt dat bij de inkomensgrens voor sociale huur van € 34.911 dit bedrag hard nodig om een woning te kopen. Onze vrees is nu het maximum is verlaagd naar € 25.000 voor veel starters een koopwoning niet meer bereikbaar blijkt te zijn. De toekomst zal dit moeten uitwijzen. Het tweede amendement was om de bindingseisen vast te houden. Ik kan het niet aan een jonge Ermeloër uitleggen dat hij te laat is voor een starterslening omdat deze al is vergeven aan iemand van elders. Het derde amendement was bedoeld dat de starterslening alleen geldt voor bestaande woningen. Dit bevordert de doorstroming om daarnaast echte starterswoningen te bouwen die voldoen aan de vraag en vallen in de prijsklassen die betaalbaar zijn voor starters zonder starterslening. In de woonvisie staat immers dat wij de komende jaren 500 – 700 woningen in Ermelo gaan bouwen. Waarbij het college de marktwerking zijn werk wil laten doen. Maar wat is marktwerking? De vraag van de Ermelose woningzoekende of het verdienmodel van de projectontwikkelaar? Deze amendementen zijn niet aangenomen. Zeker met het gegeven dat geen van de coalitiepartijen mee konden gaan met de initiatieven vanuit de oppositie. Het amendement van de coalitiepartijen om de bovengrens van de verwervingskosten bij te stellen naar € 225.000 ipv € 210.000 kon BurgerBelangen niet steunen, omdat dit direct een prijsopdrijvende werking heeft. Nabeschouwend is een belangrijke les van gisteravond, wanneer de raad daadwerkelijk iets wil bereiken, beter moet samenwerken en kijken naar de mogelijkheden om krachten te bundelen, zoals het in elkaar schuiven van amendement/moties en gezamenlijk indienen van initiatieven.

About the Author

Leave a Reply

*