default-logo

“En dat vind ik” column van Mariëlle Kuijpers

Kuijpers-Marielle

Je kunt sportaccommodaties herbouwen omdat daar budget voor is. Echter, je wilt juist iets creëren waar behoefte aan is. De sportaccommodaties Calluna en De Balverszaal zijn hoognodig aan een update toe.

Niet alleen vanwege de boekhoudkundige afschrijving en de bouwkundige staat, maar vooral in het licht van maatschappelijke en economische veranderingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat goede sportvoorzieningen een gemeente aantrekkelijker, gezonder en leefbaarder maken. Tevens biedt de bouw van een nieuw sportcomplex kansen om je extern te profileren. Zo zal ook de Ermelose economie kunnen profiteren van het binnenhalen van regionale en/of landelijke wedstrijden.Alle reden dus om wensen van de verschillende sportverenigingen te inventariseren. Daarnaast dienen eerst de behoeften op economisch en maatschappelijk vlak goed in kaart gebracht te worden, alvorens definitieve plannen gemaakt kunnen worden.

Mijn kader is dat verbindingen moeten bestaan tussen onderwijs, verenigingen, topsport, breedtesport, G-sport met binnen- en buitensport. Er is maar één kans om dit goed te doen en dat is nu. Niet alleen met de rapporten die zijn gemaakt, maar met de juiste afstemming en goede plannen. Om als raadslid een goed kader te stellen, moet je als volksvertegenwoordiger eerst luisteren naar de mensen waarvoor je het doet.

En dat vind ik!

Mariëlle Kuijpers
Raadslid BurgerBelangen Ermelo
m.kuijpers@ermelo.nl

Bron: Gemeente Ermelo.

About the Author

Leave a Reply

*