default-logo

Mariëlle Kuijpers ” in diepe ” gegaan.

Foto Jeanne Dijkstra

Vrouwen in de Ermelose politiek (5)

ERMELO – Zevende stond Mariëlle Kuijpers (42) vorig jaar voor BurgerBelangen Ermelo (BBE) op de kandidatenlijst. Ze werd echter met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen. ,,Ik was de eerste vrouw op de lijst en dat gaf de doorslag, ik stem zelf ook altijd op vrouwen”, zegt ze.

Kuijpers ging dus direct in ‘het diepe’. ,,Dat was pittig, maar als vrouw wil je toch altijd al dat extra stapje doen, ik ging me dus enorm inlezen in notities en beleidsstukken. Ik merk dat ik zo langzamerhand de achtergronden leer kennen. Maar als ik het echt niet weet, vraag ik of Bart van der Knaap het wil overnemen. Ik heb veel steun aan hem.”

Eigen mening

Ze komt oorspronkelijk uit Harderwijk maar verhuisde al in haar tweede levensjaar naar Ermelo. ,,Mijn opa zat ook in de gemeenteraad voor een lokale partij in Limburg en een oom voor het CDA. Bij mij thuis waren mensen gewend een eigen mening te vormen, dat werd aangemoedigd en we hadden hele discussies om te onderbouwen waarom je die mening had. Ik was altijd actief in het bestuur van sportverenigingen en kom echt uit een verenigingsfamilie. Mijn zusje Suzan Guliker is een bekend gezicht in Sparta (DansFit – red.) en zelf zat ik in de tenniswereld van Vale Ouwe. Zo kwam ik Bart van der Knaap tegen en die vroeg of de politiek niets voor mij zou zijn. Ik heb erover nagedacht en ja gezegd.”

Intelligent

Kuijpers heeft het erg naar haar zin als vrouw in de raad. ,,We hebben het ook met elkaar gezellig onder elkaar. Het zijn allemaal intelligente vrouwen en we hebben denk ik net even wat minder testosteron, waardoor we vaker bereid zijn concessies te doen dan mannen. Voor ons geldt zeker het algemeen belang, de samenleving doe je immers samen. Ik heb ook bewust gekozen voor een lokale partij in dit dorp, als landelijke partij hang je toch wat meer af van die politieke agenda.”
Kuijpers studeerde bedrijfskunde in haar avonduren en werkt voor de salarisadministratie van een softwarebedrijf als relatiemanager. ,,Ik heb veel klanten in de zorg, waaronder ziekenhuizen. De portefeuille samenleving past dan ook bij mij. Toen er sprake was van de transities heb ik lappen wettelijke teksten doorgelezen en gekeken hoe Ermelo zich verhoudt tot de landelijke invulling. Ik heb er een goed gevoel bij dat wij al gemeenteraad hiervoor de kaders mogen stellen. De wethouders Esther Heutink en Laurens Klappe zijn ook altijd bereid om ons te informeren. Ermelo is een echt zorgdorp en heeft veel ervaring en expertise in huis, ik zie de zorg hier niet zo snel mislukken. Toch is het belangrijk dat we goed toezien hoe alles verloopt. BBE heeft niet voor niets samen met CDA en PE een motie ingediend voor een ombudsfunctionaris. Die zou wat ons betreft zijn standplaats in Ermelo moeten hebben zodat burgers een aanspreekpunt hebben. Na de zomer zullen we zien hoe we deze kunnen instellen. Het moet een laagdrempelig loket zijn. Ik verwacht dat dit politiek breed gesteund zal worden.”

Sporthal

Haar grote wens is een sporthal te realiseren. ,,Kijk naar een grote vereniging als Sparta met haar trampolinespringers. Die kunnen hier geen evenement organiseren. BBE zou graag zien dat de gemeente gezamenlijk met Sparta gaat kijken waar zo’n hoge hal gerealiseerd kan worden. Eventueel door middel van een lening, het hoeft niet alleen van onze belastingcenten te gaan. Ik denk dat verenigingen die eigenaar zijn van een hal, ook bereid zijn die te onderhouden. Een Balverszaal is van niemand, dan zie je dat niemand zich verantwoordelijk voelt. Dan moet je kijken waar je dat wilt doen, ook voor scholen. Het zou bijvoorbeeld ook op een DVS-terrein kunnen, dan maak je er een echt sportpark van. Nu is er absoluut geen visie op sportaccommodaties. Zo zou je een zwembad ook elders kunnen realiseren met particulier initiatief. De hal moet zo wie zo worden afgebroken, dus dan kun je er goed naar kijken waar en wat je doet. Nu is er ook geen vergaderruimte, terwijl daar wel behoefte aan is. Sparta huurt dan ergens wat, maar je zou het centraal kunnen inrichten. De tekeningen liggen er feitelijk al, want jaren geleden heeft BBE die al gemaakt. Je zou nu kunnen kijken wat aan vervanging toe is en dan inspringen op de behoefte. Op het DVS-terrein zou prima een sporthal van 10 meter voor de springers passen. Calluna is boekhoudkundig afgeschreven en in de begroting is een reservering voor een nieuwe sporthal. Daarbij scheelt het dat Hans de Haan voorzitter is geworden van Sparta. Die kent de kanalen die er voor open staan. We moeten toekomstgerichter kijken.”

Verjongen

Een ander speerpunt voor Kuijpers is verjonging van Ermelo. ,,We vergrijzen meer dan we vergroenen en willen we een jong en vitaal dorp houden dan moet je je jeugd binnen houden. Kijk naar de appartementen boven Lidl. Daar zijn 7 appartementen voor jongeren en 7 appartementen voor ouderen. Dat gaat prima, de ouderen zorgen dat de reparateur wordt opgevangen of de hond wordt uitgelaten als de jongeren werken en de jongeren zorgen er bij een scheur in het glas voor dat de verzekering wordt ingeschakeld. Bovendien is er sociale controle en dat is prettig. Het is een goede en fijne mix. Appartementen voor jongeren en ouderen vormen een goede combi en dat zou ook kunnen op een plek als De Driesprong. Je moet niet alleen grijze of groene straten creëren. Zorg dat je jongeren hier naar toe krijg zodat we een levendig dorp houden. Daarom zijn wij ook voor behoud van de starterslening.”

In de marge

Mariëlle Kuijpers is blij in de politiek te zijn gestapt. ,,Je leert andere mensen kennen en het verruimt je blik. Je mag hier ook je eigen visie hebben. In de raad zijn er niet zoveel verschillen. Leg de verkiezingsprogramma’s maar eens naast elkaar, die wijken slechts in de marge van elkaar af. We staan hier zelden lijnrecht tegenover elkaar. Iedere fractie heeft zo zijn eigen plannen en doet niet echt aan politieke spelletjes. Toch kunnen de nuances wel grote verschillen opleveren, waar de burger mee te maken krijgt.” Dat het best pittig is zo naast haar baan, beaamt ze. ,,Ik heb wel direct mijn baas gebeld. Die zei direct dat ik het moest doen. Hij zei dat het een verrijking voor mij zou zijn. Ook gaf hij de mij de mogelijkheid minder te werken als dat nodig zou zijn. Zijn medewerking is echt fantastisch.” Ze volgt ook vergaderingen uit andere gemeenten om ervan te leren. ,,Ik merk dat ik het steeds leuker vind, ik krijg ook veel steun uit de fractie en dat is fijn want ik wil wel graag weten waar ik over praat.

Verbinding

Een wens heeft ze ook nog op de valreep. ,,Ik hoop dat de locatie rondom de molen niet te erg wordt aangetast door hoge gebouwen. Als er geen wind is, kan de molen wel weg, want dan draaien de wieken niet meer. Het prachtige aangezicht van Ermelo moet in fase 3 niet verdwijnen. Een optie is dat we de grond terugkopen en er zelf mee aan de slag gaan. Maak er een parkje met groen en zet er wat speeltoestelletjes neer of en hertenkampje. Ook de senioren van de Verbinding kunnen daar heerlijk op een bankje zitten of er misschien een jeu de boules spelletje doen onder de bomen. Dan krijg je met recht een mooie verbinding tussen de Verbinding en de Stationsstraat.”

About the Author

Leave a Reply

*