default-logo

Commissie veegt vloer aan met toekomstvisie Stationsstraat Oost

‘Ondernemers van de leg en de raad ontstemd’

ERMELO – De commissie Ruimte en Infrastructuur liet geen spaan heel van de ontwikkelvisie- en strategie Stationsstraat Oost, dat dinsdagavond op de agenda stond. Niet alleen spraken boze ondernemers in, ook de commissieleden waren op zijn zachtst gezegd ontstemd over de manier waarop belanghebben geheel buiten de ingrijpende plannen waren gehouden.

Enkele ondernemers, die net eigenaar waren geworden van het voormalige pand van ABN-Amro, kregen de schrik van hun leven toen zij er achter kwamen dat er een Sushirestaurant gevestigd mocht worden in het pand naast hen. Maar ook de bewoner van Stationsstraat 22-24, André Paters, eigenaar van Matrix, werd onaangenaam verrast toen hij vernam dat er een restaurant zou mogen vestigen in het pand naast hem. ,,De hoorzitting over dit onderwerp werd na een aantal keren bellen met de gemeente opgeschort en ons werd beloofd dat we op de hoogte zouden worden gehouden, maar we hoorden niets. Daarop hebben we een brief gestuurd naar de gemeente, maar we hebben geen reactie gekregen. Waarom worden plannen met zoveel impact op deze manier behandeld? Er mag hier nachthoreca komen in de zwaarste vorm op 106 vierkante meter, terwijl wij met 10 medewerkers in een kantoorpand op 1000 vierkante meter dienstverlening zitten plus daarnaast 125 vierkante meter ijssalon. Wie bedenkt zo iets?” Ook de heer Tempel gaf aan dat hij pas maandag had gehoord dat dit onderwerp vanavond op de agenda van de commissie zou staan. ,,Al die tijd zijn we van tal van plannen op de hoogte gehouden in de Stationsstraat en uitgerekend als het echt ergens om gaat, weten we van niks. Is er geen inspraakmogelijkheid meer? Waarom zijn deze plannen niet voorgelegd aan de pandeigenaren en de bewoners? Wat bezielt het college om zware horeca toe te laten. Wij snappen het niet.”

Terug

De commissie snapte het evenmin en veegde de vloer aan met de toekomstvisie van de Stationsstraat Oost. ,,Dit stuk moet terug”, aldus Bart van der Knaap (BBE). Karel van de Greef (CDA) vroeg zich af wie er om nachthoreca had gevraagd.,,Dan praten we nota bene net over de geurcontouren in Speuld. Dit kunnen we niet maken zonder hoorzitting voor belanghebbenden. Waarom zouden we aan de voorkant van supermarkten meters afpakken en bestemmingen afnemen van winkels? Dit plan komt af van een grootstedelijk bureau.” Anneke Knoppert (PE) stelde al in de eerste termijn voor niet verder te spreken omdat het stuk toch niet in de raad zou komen zonder draagvlak. ,,Het is al half twaalf.” Maar de commissieleden wilden ondanks het late tijdstip toch reageren. ,,Je kunt niet halverwege de eerste termijn afhaken”, aldus Leo van der Velden (SGP). Volgens hem leek het wel of Ermelo al met een uitverkoop was begonnen. ,,Dan bezit je een pand met detailhandel en zo is die bestemming verdwenen. Zelf op het pand van Golden Lady ligt nu een daghorecabestemming. Het is toch bizar dat eigenaren hier niet in zijn gekend. Wie haalt zoiets in zijn hoofd? Zelfs de centrummanager wist er niets van af.”

Energie

Hugo Weidema (VVD) had er evenmin een goed woord voor over. ,,We hebben zoveel energie gestoken in de Stationsstraat en dan pakken we dit zo verkeerd aan. Dat neem ik de wethouder kwalijk.” Wethouder Jan van den Bosch probeerde de boel nog te redden en ging uitgebreid inhoudelijk in op de plannen, maar het kwaad was al geschied. Hij kon met de beste wil van de wereld de toekomstvisie niet meer verdedigen. Weidema werd er eigenlijk nog bozer om. ,,Ik ben verbaasd door de manier waarop de wethouder inhoudelijk ingaat op zijn verhaal. Hij heeft de plank misgeslagen en hij zou naar zichzelf moeten kijken. Het is de toon die de muziek maakt en ik hoop dat we de deuk die is geslagen, weer kunnen repareren.” Van der Knaap opperde gezamenlijk op te trekken en inhoudelijk op het onderwerp in te gaan en draagvlak te creëren bij bewoners, ondernemers en de raad.” De Greef steunde dat standpunt. ,,Deze visie is zo anders dan anders, het is een plan van een extern bureau. We moeten kijken waar draagvlak is en waar niet. Iedereen is van de leg en de commissie is ontstemd.”  Van der Velden vond dat het tijd was voor bezinning en verdieping. Maar we moeten wel verder, we kunnen het ter visie leggen.”

Uiteindelijk was de hele commissie het rond twaalven met elkaar eens. ,Het plan moest teruggenomen worden en het college kreeg de ruimte en de tijd om draagvlak te creëren onder de bewoners en ondernemers om er daarna mee terug te komen naar de commissie alvorens het aan te bieden aan de raad.

 

 

About the Author

Leave a Reply

*