default-logo

Toekomst Calluna wordt besproken op 17 juni a.s. in de raadszaal

????????????????????????????????????

Op 17 juni zal de toekomst van Calluna in de Raadzaal worden besproken. Het college legt die avond een plan van aanpak voor. Hierin wordt uitgegaan van twee opties: renoveren of kleinschalige nieuwbouw. Grootschalige nieuwbouw is op voorhand al uitgesloten. De reden hiervoor zou het coalitieakkoord en eerder door het college ingenomen standpunten zijn.

De coalitie wil dat Ermelo beschikt over ten minste een goed instructie- en sportbad. Maar welke visie er is m.b.t. tot sportaccommodaties, kunnen wij alleen maar naar raden.

Waarom wordt op voorhand grootschalige nieuwbouw al uitgesloten? Per slot van rekening is er altijd veel geïnvesteerd in de buitensporten. Doet Ermelo met kleinschalige bouw recht aan de vele (top)sporters die ons dorp rijk is?

De Olympische en Paralympische Spelen in Londen hebben laten zien hoe mooi sport kan zijn. Heel Nederland was trots op haar topsporters. Topsporters vormen belangrijke rolmodellen voor onze jeugd. Resultaten als in Loden kunnen alleen worden behaald door het bestaan van sterke sportverenigingen en investeringen in talentontwikkeling op lokaal niveau. Het is belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden het maximale uit hun zelf te laten halen, rolmodellen zijn daarbij van groot belang.

De rolmodellen zijn aanwezig in Ermelo. Nu de sportaccommodatie nog.

http://www.burgerbelangenermelo.nl/

About the Author

Leave a Reply

*