default-logo

College trekt Raadsbrief Strandhorst in

 

 

Foto Jeanne Dijkstra

Ruimte voor college om plannen te beoordelen

ERMELO – Na een korte schorsing en beraadslaging van het college donderdagavond, heeft het college de raadsbrief Strand Horst/Horst Noord ingetrokken. Met de raadsbrief werd beoogd het bestemmingsplan grotendeels ‘conserverend’ te bestemmen. Dit betekent dat alles wat er is, blijft, met de mogelijkheid van (her)ontwikkeling van kleine plannen die al zijn ingediend. Volgens wethouder Jan van Eijsden echter ‘was de wind sinds de vorige commissievergadering anders gaan waaien’.

,,Het is logisch dat wij die brief niet zouden hebben geschreven wanneer de plannen van Van de Brink en het plan van Bellini’s en de Wok ons eerder bereikt hadden, dan hadden we ook Horst Noord en Strand Horst niet in elkaar geschoven. Maar zoals uit de raadsbrief van 27 juli blijkt, waren partners niet tot plannen gekomen en dat er geen ambitie was voor Strand Horst. Omdat ook Horst Noord aan vervanging toe was, hebben we deze plannen samengevoegd om toch aan de slag te kunnen. We zijn echter erg blij met wat er nu ligt. We vragen de raad dan ook om ruimte zodat ons college tijd krijgt de plannen te beoordelen aan de hand van de visiekaart om tot een goed bestemmingsplan te komen.”

De raadsfracties drongen tijdens de vergadering al bij het college aan om de brief terug te nemen. BBE, bij monde van Bart van der Knaap, vroeg om een knip tussen bestemmingsplan Horst Noord en Strand Horst omdat de ambities tussen de verschillende gebieden totaal verschillend zijn. ,,Ondernemers hebben duidelijkheid nodig over de ontwikkellocatie op Strand Horst. De losse projecten hebben geen samenhang. Waarom zou u het plan conserverend maken?” Ook Désirée Meijsen (VVD) vond de koppeling onlogisch. ,,Horst Noord zou een blok aan het been zijn voor de ontwikkeling van Strand Horst.”

Overleven

Volgens Leo van der Velden (SGP) was het college alleen maar bezig met overleven, zonder zich te branden. ,,Het wordt zo eerder complexer dan eenvoudiger, we moeten de koppeling Strand Horst en Horst Noord loslaten. Ik ben er dan eerder voor als raad een avond aan tafel te gaan zitten om een kader te schrijven. Het college moet met de ondernemers gaan praten, dat is van wezenlijk belang voor een nieuw bestemmingsplan. Maar ik ga er geen motie of amendement van maken.” Voorzitter André Baars stelde hem nog voor er een initiatiefvoorstel van te maken, maar Van der Velden vond het niet nodig om een stemming te vragen. Corry Mosterd (CDA) pleitte voor een integrale aanpak. Ze noemde het Masterplan dat er nu ligt ‘een goed voorbeeld van de wens om Strand Horst voor en door iedereen te laten zijn’.

Het college bleef niet doof voor de wensen van de raad en na de korte schorsing deelde Van Eijsden tot grote tevredenheid van de raad mede dat de raadsbrief werd ingetrokken.

About the Author

Leave a Reply

*