default-logo

Raad, behalve BBE en VVD, stemt in met extra krediet Westflank van € 515.000,00

HBF_6392

 

Foto Jeanne Dijkstra

Motie VVD om financiële onderbouwing verworpen

ERMELO – De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het extra krediet van 515.000 euro voor de Westflank. De meerderheid van de raad lijkt in oktober te zullen instemmen met de keuze van het college voor variant 1, namelijk het fietspad door het bos. De varianten 2 en 3 lijken daarmee naar de achtergrond te schuiven. Echter pas in de raadsvergadering van oktober zal het uiteindelijke tracé voor de weg en het fietspad worden gekozen.

Een motie van VVD, ingediend door Désirée Meijsen, om het krediet pas vrij te maken wanneer er financiële onderbouwing zou worden gegeven voor de verschillende varianten, haalde het niet in de raad. ,,Er is geen duidelijkheid in kosten, bovendien zijn veel bomen en veiligheid in het geding. Er is geen begroting voorgelegd”, stelde Meijsen.

Wethouder Jan van Eijsden ontraadde deze motie omdat het college dan te veel prijs zou moeten geven over het financiële plaatje dat door Ermelo is gemaakt. ,,Dat zou onhandig zijn voor het college omdat het de prijs kan opdrijven.” Wel gaf hij aan dat variant 2, de fietsstraat over de Oude Nijkerkerweg met rotonde bij de Lange Haag, circa 3,5 ton meer zou kosten dan variant 1. De oproep van Bart van der Knaap (BBE) om met het hele totaalplan te komen, vond hij niet nodig. ,,Volgende maand oktober besluit u over het tracé”, hield hij de raad voor. Van Eijsden bleef bij zijn uitspraak dat Ermelo de subsidie van de Provincie voor het fietspad waarschijnlijk kwijt zou zijn bij een andere variant. Volgens fractievoorzitter Leo van der Velden (SGP) was dat nog maar de vraag. ,,Ik heb de heer Van Houten gesproken van de Provincie. Die sloot deze subsidie niet expliciet uit, hij wist niet dat de route door het bos ging.”

Kritiek

Hoewel Van der Velden veel kritiek had op de manier waarop het college variant 1 had doorgedrukt –  ,,bijna als een nekklem”, zo stelde hij – en hij het ‘een gemiste kans’ noemde dat de integrale benadering niet was gekozen waardoor de raad ‘in een houdgreep’ werd gehouden en ‘niet met ‘zijn hart’ kon kiezen, gaf hij aan toch het krediet niet te willen blokkeren. ,,U heeft echter de subsidie leidend  voorwerp gemaakt aan de discussie. Dat lijkt op een gijzeling. U praat over sociale veiligheid van het fietsplan, maar die veiligheid wordt niet eens in de matrix opgenomen en dat is naïef.”

Budgetrecht

Ook Van der Knaap stelde het eerlijker te hebben gevonden wanneer de varianten eerst waren voorgelegd, zodat de raad had kunnen kiezen. ,,Nu hebben we een soort trechtereffect gekregen voor variant 1. Geef de raad transparantie en leg zaken naast elkaar. Wij zijn budgethouder en dat zou ook de ambitie van de raad moeten zijn. We kennen zelfs niet eens de reactienota en er is geen goede volgorde geweest. Dat doet de raad tekort aan het budgetrecht.”

Wethouder Van Eijsden wuifde alle kritiek verre van hem. ,,De reactienota komt in oktober aan bod.” Ook had het college zich volgens hem niet laten (ver)leiden door de subsidie. ,,Het heeft wel een rol gespeeld, maar het zorgde niet voor druk op de ketel. Veiligheid  voor de fietser heeft bij onze voorkeur voor de variant door het bos de hoofdrol gespeeld. Er is geen tegenstelling tussen groen en veilig zoals BBE stelt. Het kan zowel groen als veilig.”

Bomen

Anneke Knoppert (PE) wilde van de wethouder de garantie dat de bomen blijven staan totdat de procedure voor het tracé van de weg geheel is doorlopen. Volgens de wethouder mag het college niet aan de bomen komen. ,,Wij zijn geen eigenaar van de grond. De bomen blijven staan totdat alles definitief is.”

Auteur: ErmeloNext

 

About the Author

Leave a Reply

*