default-logo

Bijdrage BBE inzake opvang vluchtelingen.

vluchtelingen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft Ermelo gevraagd of zij een locatie beschikbaar heeft waar 600 tot 800 vluchtelingen tijdelijk onderdak kunnen krijgen.

Laat ik onze bijdrage maar eens beginnen met een tekst uit een traditie die door velen uit ons dorp gekoesterd wordt: financieel zelfbehoud gaat voor het verzorgen van anderen maar het lijfsbehoud van anderen gaat altijd voor onze eigen financiën. (Voor de kenners. Dit staat in het Oude Testament, Deuteronomium, hoofdstuk 15)

De normatieve verklarende traditie legt deze tekst uit met “Als iemand u eten vraagt, mag u niet onderzoeken of hij een bedrieger is. Geef hem direct eten. Misschien lijdt hij echt honger. Vraagt iemand echter kleding, dan mag men wel onderzoeken of hij geen bedrieger is, omdat hij niet in acuut levensgevaar verkeert” (voor de liefhebbers: uit de Talmoed, de belangrijkste bron van het geloof voor joden, na het oude testament)

Hier kom ik later op terug.

Dat de fractie van BurgerBelangen een goede afspiegeling is van de inwoners van Ermelo bleek wel uit de discussie rondom dit onderwerp tijdens ons fractieoverleg. Binnen onze fractie was er net zoveel verdeeldheid over dit onderwerp, als de uitkomst van de enquête, die wij onder onze achterban en burgers van Ermelo hielden, liet zien. Veiligheid en sociale voorzieningen blijken de belangrijkste onderwerpen te zijn in deze discussie.

BurgerBelangen vroeg onder andere hoe inwoners denken over de mogelijke komst van een opvangcentrum. De meerderheid van de ondervraagden geeft aan vóór opvang van vluchtelingen te zijn. Echter geeft een meerderheid ook aan een verminderd gevoel van veiligheid te hebben bij de komst van een opvangcentrum.

Wij als gemeenteraad vertegenwoordigen de burgers van Ermelo. Wij als gemeenteraad moeten daarom goed luisteren naar wat onze burgers denken en voelen bij de mogelijke komst van een opvangcentrum.

De coalitiepartijen hebben al breeduit in de media laten weten dat zij de vluchtelingen met open armen willen ontvangen. Maar nergens hebben wij kunnen lezen onder welke voorwaarden dit mag gebeuren.

BurgerBelangen vindt dat als een groot aantal inwoners van Ermelo een verminderd gevoel van veiligheid heeft bij de komst van een opvangcentrum, wij dit signaal heel serieus moeten nemen. Buiten op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de opvang, zal er net zoveel energie gestoken moeten worden in het scheppen van de randvoorwaarden. Randvoorwaarden die er voor gaan zorgen dat onze burgers zich veilig voelen.

Dan het sociale aspect.

Maar een klein deel van de geënquêteerden denkt dat de komst van een AZC kansen biedt voor Ermelo. Onze burgers zien dus meer gevaren dan kansen. Gevaren als Wachtlijsten voor huurwoningen zullen oplopen, de zorg wordt uitgekleed en waarschijnlijk wordt dit allemaal nog minder met de komst van een opvangcentrum, subsidies zullen verdwijnen, zwarte scholen enz.

Ik begon mijn verhaal met wat regels uit de Bijbel en de Talmoed. Mensen die in levensgevaar verkeren moeten wij een veilige haven bieden. Echter, dan geldt tevens dat zodra deze mensen uit levensgevaar zijn, hun financieel zelfbehoud niet ten koste mag gaan van het financiële zelfbehoud van anderen.

Net als het scheppen van de randvoorwaarden, die het gevoel van veiligheid moeten versterken, zal gemeente Ermelo heel helder moeten zijn in wat de gevolgen zullen zijn voor zaken als wachtlijsten voor huurwoningen, financiële tegemoetkomingen aan de burgers, de gevolgen voor de zorg en het onderwijs.

 

Auteur: Mariëlle Kuijpers

About the Author

Leave a Reply

*