default-logo

Uwoon plaatst hek bij Postlaantje Ermelo

SONY DSC

Ermelo, 1 oktober 2015
                                                                     J. Wilhelm

Per e-mail: h.wilhelm@ermelo.nl

 

College van burgemeester en wethouders van Ermelo

Per e-mail: raadsgriffie@ermelo.nl

Betreft: Uwoon versus Postlaantje

Ons kenmerk 20151001

 

Geachte College,

Dinsdagavond 29 september vergaderde de Commissie Infrastructuur en Ruimte. Bij het agendapunt Spreekuur presenteerden de omwonenden van het Postlaantje hun visie op de voorgenomen herontwikkeling Kerklaan/Postlaantje. Duidelijk werd dat een constructief overleg met Uwoon (nog) niet mogelijk werd geacht. Tot ontsteltenis van de fractie van BurgerBelangen Ermelo is door Uwoon op woensdagmorgen 30 september, zonder enige vorm van overleg met omwonenden, een hek neergezet aan de westzijde van het Postlaantje.

Dit lijkt ons inziens geen kwestie van coïncidentie.
Door de plaatsing van dit hekwerk
- worden er circa 15 parkeerplaatsen onttrokken, die al bijna 25 jaar in gebruik zijn, en inzake deze parkeergelegenheid is door verjaring hier echter wellicht erfdienstbaarheid ontstaan;
- wordt het overeengekomen recht van overpad ontnomen betreffende het laden en lossen door de firma’s Scheer& Foppen en Riemer&Walinga, omdat de toegangspoort te klein is gehouden en
- vormen de betonnen voeten van het hek, die uitsteken over het gemeentelijke trottoir, gevaarlijke obstakels voor (visueel gehandicapte) voetgangers.

Graag vernemen wij van het College een antwoord op de volgende vragen:
I. Wat heeft geleid tot plotselinge plaatsing van dit hek? De raad is immers toegezegd dat het project Kerklaan/Postlaantje pas in december wordt geagendeerd.
II. Welke parkeervoorziening wordt er in de tussentijd getroffen?
Voorts verzoeken wij het College Uwoon op te dragen a) het hek zorgvuldiger te plaatsen en b) het recht van overpad voor bovengenoemde firma’s te waarborgen.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van BurgerBelangen Ermelo,

Han Wilhelm

About the Author

Leave a Reply

*