default-logo

Achtertuin van Buurtjes driesprong en Veldwijk Hooge Riet

IMG_3247

 

Dit als achtertuin

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari 2016 kwamen het CDA en SGP met een amendement inzake afronding initiatieffase de Driesprong wat er op neer komt dat de beide garages niet meegenomen worden bij het verwervingsplan van de Driesprong. Dat betekent volgens BurgerBelangen Ermelo dat deze garages in lengte van dagen hier blijven staan. Dit amendement werd mede gesteund door PE en VVD. Wij begrijpen niet wat de achterliggende gedachte is om deze garages daar te laten zitten in een wijk waar gebouwd gaat worden.

Door het aannemen van dit amendement zal stedenbouwkundig anders gekeken moeten worden naar het plan “Buurtjes”. Hierdoor zullen wellicht meer dan de vijf geplande woningen uit het plan geschrapt moeten worden. Dit heeft onder andere te maken met de milieucirkels van de bedrijven in dit plan. De wethouder maande de indieners van dit amendement dat het algemeen belang van Ermelo bij dit amendement niet was gediend. BurgerBelangen had liever gezien dat beide garages verplaats werden naar bijvoorbeeld Kerkdennen of het industrieterrein. BBE verwacht bij het projectplan dat bij de indeling van de woningen rekening is gehouden met de monumentale bomen in dit plan grenzend aan de van Strijlandweg en van Emsthof. Om jongeren op de Driesprong meer kans te geven ondersteunen wij de plannen die de initiatief groep heeft voor Collectief Particulier Opdrachtgevers schap,

Herontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet

De aanleiding van de ontwikkeling Veldwijk en Hooge Riet baart BBE grote zorgen over het banen verlies in de zorg in Ermelo. De hoofdvestiging van s’-Heeren loo is al gevestigd in Amersfoort die van GGZ centraal is daar in gevolgd. Nu zijn er ook berichten dat astma centrum Salem sluit in Ermelo. Ermelo bood werkgelegenheid in de zorg voor zesduizend mensen. BBE vindt dat dit college de werkgelegenheid moet waarborgen door Ermelo als zorg dorp op de kaart te houden. Eigenlijk vinden we dat Ermelo de ambitie moet hebben dat iedere zorgaanbieder, zorgverzekeraar en de industrie voor zorg instrumenten de intentie hebben zich te willen vestigen in Ermelo. Het omgekeerde nemen we nu waar. Daarom hebben wij onze vragen gericht aan wethouder Heutink in plaats van de portefeuillehouder van den Bosch die Veldwijk en de Hooge riet nodig heeft om zijn woningbouw ambities waar te maken. Tegenstrijdige belangen binnen het college ?.

 

Bron: H.R. van Isselmuden

About the Author

Leave a Reply

*