default-logo

Enquete vernieuwd centrum Ermelo

Cirkeldiagram-2

Auto te gast

“Er had nog een zebrapad bij gemogen. En wanneer er meer autoverkeer vermeden wordt zal dat waarschijnlijk ook ten koste gaan van de hoeveelheid winkelend publiek en de aantrekkingskracht van het centrum.”

U geeft aan dat de herinrichting van de stationsstraat voldoet aan het principe ‘auto te gast’. Op de vraag of er voldoende ruimte is voor fietsers en of er voldoende oversteekplaatsen voor voetgangers zijn, zegt een kleine meerderheid ‘ja’.

Met de stelling “De oversteekplaatsen voor voetgangers zijn veilig” is de helft van de ondervraagden het eens. Wel blijkt uit de opmerkingen dat het als verwarrend wordt ervaren dat maar één van de verkeersdrempels een zebra bevat. Burger Belangen gaat zich daarom hard maken voor meer zebraoversteekplaatsen in het centrum.

Contactgegevens

Bart van den Knaap

Raadslid

bart.vandenknaap@ermelo.nl 06-37303203

www.burgerbelangenermelo.nl

www.burgerbelangenermelo.nl

Op de vraag of er te veel verkeer is in de Stationsstraat, zijn de meningen sterk verdeeld. Uit de opmerkingen kunnen wij echter opmaken dat u het belangrijk vindt dat consumenten u makkelijk met de auto kunnen bereiken én dat voldoende parkeerplaatsen een voorwaarde is. Burger Belangen zal bij nieuwe projecten in het centrum, het aantal parkeerplaatsen als speerpunt meenemen.

Koopavond

“Denk aan de vakantiemensen die op vrijdag weer in hun huisje komen. En nog even een paar boodschappen moeten doen. Dat is de reden dat in grote steden op donderdag avond verkoop is. De vrijdagavond is daarom voor ons zo belangrijk. En als o.a. het gemeentehuis ook open is, dan versterkt het elkaar alleen maar.”

Op de vraag of de koopavond gehandhaafd moet blijven, zijn de meningen weer sterk verdeeld. Een kleine meerderheid geeft aan te willen stoppen, een bijna vergelijkbaar aantal wil de koopavond handhaven, en de laatste groep maakt het niet uit of heeft hier geen mening over.

Een grote meerderheid geeft aan dat het afschaffen van de koopavond op vrijdagavond, en daarvoor in de plaats verruiming van de openingstijden op donder, vrijdag en/of zaterdag naar 19.00 uur, niet de voorkeur heeft.

“Een koopavond op de donderdag maakt Ermelo onderscheidend ten opzichte van andere dorpen/steden in de regio”, beantwoordden de meesten van u met ‘volledig oneens’.

Het verplaatsen van de koopavond van de vrijdag- naar de donderdagavond, zodat deze aansluit op de openingstijden van “het Huis van Bestuur en Cultuur” en de bibliotheek, bent u geen voorstander van. Een meerderheid vindt wél dat de openingstijden van “het Huis van Bestuur en Cultuur” en de bibliotheek moeten worden afgestemd op de huidige koopavond. Ook dit zal Burger Belangen in de komende debatten meenemen.

www.burgerbelangenermelo.nl

About the Author

Leave a Reply

*