default-logo

Hoge respons enquête BBE.

Cirkeldiagram-2

90% retourneert enquêteformulier winkeliers centrum

ERMELO  – Burger Belangen Ermelo is blij met de hoge respons op de enquête die de fractie begin januari heeft gehouden in de Stationsstraat. Daarbij werd aan ondernemers gevraagd een mening te geven over onderwerpen betreffende het centrum van Ermelo. Volgens BBE heeft maar liefst 90% het enquêteformulier geretourneerd. Dat geeft volgens BBE aan hoe belangrijk het is dat er naar de ondernemers van Ermelo geluisterd wordt. De uitkomst van het onderzoek zal mede bepalen welke koers Burger Belangen de komende tijd gaat varen.

Auto te gast
In de enquête geven de ondernemers aan dat de herinrichting van de stationsstraat voldoet aan het principe ‘auto te gast’. Op de vraag of er voldoende ruimte is voor fietsers en of er voldoende oversteekplaatsen voor voetgangers zijn, zegt een kleine meerderheid ‘ja’. Met de stelling “De oversteekplaatsen voor voetgangers zijn veilig” is de helft van de ondervraagden het eens. Wel blijkt uit de opmerkingen dat het als verwarrend wordt ervaren dat maar één van de verkeersdrempels een zebra bevat. Burger Belangen gaat zich daarom hard maken voor meer zebraoversteekplaatsen in het centrum.

Verkeer
Op de vraag of er te veel verkeer is in de Stationsstraat, zijn de meningen sterk verdeeld. Uit de opmerkingen maakt BBE op dat ondernemers het belangrijk vinden dat consumenten de winkeliers gemakkelijk met de auto kunnen bereiken én dat voldoende parkeerplaatsen een voorwaarde is. BurgerBelangen zal bij nieuwe projecten in het centrum, het aantal parkeerplaatsen als speerpunt meenemen.

Koopavond
Op de vraag of de koopavond gehandhaafd moet blijven, zijn de meningen weer sterk verdeeld. Een kleine meerderheid geeft aan te willen stoppen, een bijna vergelijkbaar aantal wil de koopavond handhaven, en de laatste groep maakt het niet uit of heeft hier geen mening over.
Een grote meerderheid geeft aan dat het afschaffen van de koopavond op vrijdagavond, en daarvoor in de plaats verruiming van de openingstijden op donderdag, vrijdag en/of zaterdag naar 19.00 uur, niet de voorkeur heeft. De vraag: ‘Een koopavond op de donderdag maakt Ermelo onderscheidend ten opzichte van andere dorpen/steden in de regio’, wordt door de meeste ondernemers met ‘volledig oneens’ beantwoord.
Het verplaatsen van de koopavond van de vrijdag- naar de donderdagavond, zodat deze aansluit op de openingstijden van “het Huis van Bestuur en Cultuur” en de bibliotheek, daarvan zijn de ondernemers geen voorstander. Een meerderheid vindt wél dat de openingstijden van “het Huis van Bestuur en Cultuur” en de bibliotheek moeten worden afgestemd op de huidige koopavond. Ook dit zal Burger Belangen in de komende debatten meenemen.

Bron: ErmeloNext.

About the Author

Leave a Reply

*