default-logo

Verwarring over status Buurtplan Horst en Telgt

buurtplanhorsttelgt (1)

 

 

Verwarring over status Buurtplan Horst en Telgt

ERMELO- Grote verwarring en consternatie ontstond er dinsdagavond 5 april in de commissie Ruimte en Infra toen bleek dat het Buurtplan Horst en Telgt helemaal geen buurtplan was, maar door het college was bestempeld als een structuurvisie. De gemeenteraad heeft hierbij geen andere rol meer dan deze al dan niet vast te stellen. Met andere woorden, de volksvertegenwoordigende rol van de raad lijkt met dit proces door het college volledig onderuitgehaald te worden.

Wethouder Jan van den Bosch verdedigde het plan van Horst en Telgt met verve. ,,Het is een prachtig plan en het komt van onderaf van de mensen zelf. Dat is nieuw maar het plan is prachtig en vormt de opmaat naar een uniek proces. Hier ligt een kans.” Dat feestelijke gevoel werd beslist niet gedeeld door de commissie. ,,Mijn kinderen doen ook wel eens wat van onderaf maar ik kan u verzekeren dat dat niet altijd een feestje is”, reageerde Leo van der Velden (SGP) gebelgd. Anneke Knoppert (PE): ,,U heeft ons wel langs de zijlijn gemanoeuvreerd.”  Karel de Greef verwoordde het aanvankelijk nog eufemistisch; ,,Het is ons opgevallen dat het wel een heel andere stijl is dan de dorpsvisie van Speuld. Dit is een ambtelijk stuk en de grote vinger van de gemeente blijkt hier wel duidelijk uit. Hoe zit het met de verwachtingen die u bij de buurtschap hebt gewekt? Als straks een andere wijk komt, wat gebeurt er dan? U heeft alleen de bewoners van Horst en Telgt betrokken maar Ermelo bestaat wel uit 26.000 inwoners.”

Zijkant

Ook Ronald van Veen (CU) hamerde op de status van het stuk. ,,Is het een structuurvisie? Hoe zit het dan met de ladder duurzame verstedelijking en met de Provincie?” Anneke Knoppert wilde met name weten dat als de raad het zou vaststellen, dan ook alles mag wat de Horst en Telgt willen. ,,Het is een mooi idee uit de buurt, maar voor onze rol als raad is het lastig omdat wij geen kaders meegeven. We staan aan de zijkant. Mogen de bewoners van Horst & Telgt straks ook onderzoekbureautjes inhuren? En mogen er straks dus bedrijven gevestigd worden van categorie 3 zoals de bewoners van Horst en Telgt hebben aangeven?”

Sauna

Van der Velden zou met een visie kunnen instemmen. ,,Als het een visie zou zijn maar dit is misgegaan als structuurvisie, dit heeft een juridische status. Als er een dorpsvisie zou liggen dan weet je dat er een goed document ligt, maar overzien we nu de consequenties? Als structuurvisie kan dit niet. Er kan dus nu een nieuwe woonwijk ontstaan in het buitengebied omdat de buurt dit vindt, maar wij zitten hier om het algemeen belang te dienen. Ook mag er detailhandel komen in Horst en Telgt en bedrijven van categorie 3, dus als iemand hier een sauna wil beginnen, kan dat. Kijk naar de buurgemeente Putten wat dat betekent.”

Uniek

Wethouder Van den Bosch echter vond het uniek dat de buurt zelf aan de slag was gegaan. ,,Wij moeten nog wel ontdekken hoe het werkt, maar hebben het als college omarmd. Nu ligt er een kans. Het plan kan heel goed als structuurvisie dienen. Over kredieten besluit u later pas.” Hij gaf toe dat het ook een zoektocht was voor het college. ,,Nu gaan we met het uitvoeringsprogramma aan de slag aan de hand van actiepunten. Soms door de buurt en soms is de gemeente aan zet. De buurt staat te popelen om aan de slag te gaan.”

Kortom de wethouder zag eigenlijk weinig problemen, detailhandel in het buitengebied was denkbaar en kon volgens hem soms goed passen. De ladder van duurzame verstedelijking noemde hij ‘een juridisch dingetje’ dat niet altijd goed werkt en aan verandering onderhevig is. De ‘gele vlekken’ op de kaart was slechts een zoekzone voor woningen. ,,het betekent niet dat daar in het hele gebied gebouwd mag worden. De buurt krijgt geen blanco cheque, maar we wegen af waar iets kan.” Van den Bosch zag de worsteling van de raad, maar wilde weten of de commissie het rijp vond voor besluitvorming of er nog over wilde nadenken.

Simpel

De commissie vond dat de wethouder het wel iets te simpel voorstelde. ,, Wat halen we ons op onze hals? Als structuurvisie gaat het te ver, die is bindend, bovendien is het niet voldoende inzichtelijk voor ons als raad”, stelde Van der Velden. Knoppert vond het risico op moties en amendementen wel groot. Dat zullen we als raad samen moeten doen want wij hebben dezelfde zorg.”  De Greef: ,,Als je nu een plan hebt in categorie 3 dan krijg je het, dus ook een benzinepomp? Ik wil niet met de stofkam gaan door een plan van de buurt, maar we hebben iets niet goed gedaan. Wij tornen dus niet aan de inhoud maar wel aan de status van het plan.”

Worsteling

De commissie met uitzondering van VVD die het plan toejuichte, bleef worstelen met de status. Bart van de Knaap (BBE) noemde het uiteindelijk een plan van het college. ,,Dit proces moet anders, we willen niet in een spagaat terecht komen en ik stel vast dat we voortaan niet alleen een collegeprogramma nodig hebben maar ook een raadsprogramma en een buurtprogramma. We moeten als raad goed naar de processen kijken.”

De worsteling van de raad was pijnlijk voor het publiek op de tribune. Duidelijk was ook dat vanaf het begin niet duidelijk is geweest waar dit initiatief van de buurt op zou uitlopen, namelijk op een buurtvisie of een structuurvisie. Zoals het er nu ligt is het plan weliswaar ontstaan uit de buurt, maar geregisseerd door het college. Waarbij de raad zonder het te weten buitenspel is gezet. Die heeft nog twee mogelijkheden: het plan vaststellen en accepteren dat de kaders in feite door het college zijn gesteld en dit afdekken door middel van moties en amendementen of nee zeggen tegen een weliswaar goed plan, maar waarbij de rol van de gemeenteraad tot nul is gereduceerd.

 

Bron: ErmeloNextbuurtplanhorsttelgt (1)

About the Author

Leave a Reply

*