default-logo

Gaan bomen in Ermelo geld kosten ?

WaardebepalingBomen

Foto Gert Hofsink

Waarde bepalen voor bomen

ERMELO – Tijdens de dinsdag gehouden commissievergadering Infrastructuur en Ruimte werd het voorstel van Han Wilhelm (BBE), om bomen financieel te waarderen, breed omarmd. Bomen zijn geld waard, binnenkort wellicht ook in Ermelo.

,,Onze fractie vind het pijnlijk om te zien dat er steeds, gepland of ongepland, vele bomen dreigen te verdwijnen,’’ sprak commissielid Han Wilhelm van BurgerBelangen Ermelo tijdens de vergadering. ,,daarom wil onze fractie aandacht vragen voor het taxeren van bomen. In andere gemeenten is dit al een tijdje in zwang, alleen Ermelo kent dit nog niet.’’ De kennis over de boomwaarde is erg belangrijk voor de berekening bij schadevergoeding voor vernielde bomen. Er zijn verschillende bedrijven die boomtaxateurs inzetten om de monetaire waarde van bomen in Nederland te bepalen. Een boom is vaak meer geld waard dan men in eerste instantie denkt. Zo is een volwassen boom, afhankelijk van de soort en staat van onderhoud, al gauw duizend euro waard. Volgens de berekening heeft de rode beuk, tulpenboom en gewone beuk gemiddeld de hoogste waarde. Maar ook de rode paardenkastanje, moeraseik en appelvariëteiten scoren hoog. ,,De waarde van bomen zouden dan in de exploitatieopzet meegenomen kunnen worden zodat er zicht ontstaat wat je dan doet bij financiële schade aan het milieu,’’ aldus Wilhelm. ,,Als je per boom weet wat de waarde is, weet je precies wat je in de begroting moet opnemen.’’

Groen Loont!

,,De Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo staat geheel achter het initiatief van de heer Wilhelm,’’ reageert voorzitter Gert Schuurman. ,,We hebben ook voorgesteld om een groencoördinator aan te stellen. Door allerlei ‘deelprojecten’ hebben we echter het gevoel dat een overzicht ontbreekt. Dat geldt zeker binnen de bebouwde kom.’’ Het NMP heeft in januari een brief gestuurd aan alle gemeenteraadsleden waarin zij oproept om te bezien wat de economische baten van groen is en hoe inkomsten kunnen worden gegenereerd of besparingen kunnen worden bewerkstelligd met gebruik van groen. Schuurman: ,,Want, Groen Loont!. Dat is onze overtuiging wanneer het groen als oplossing wordt ingezet. Er zijn mogelijkheden om bomen naar waarde te schatten, dus waarom dit niet gaan toepassen.’’ Ook het NMP is van mening dat de gemeente te veel groen opoffert voor woningbouw, wegenaanleg en reconstructies. Soms is er groen teruggekomen maar vaak heeft dit niet aan de verwachtingen van omwonenden voldaan. ,,Als NMP worden we regelmatig aangesproken op de kap van bomen door de gemeente en ontwikkelaars van projecten. Vaak komt hierbij naar voren dat bewoners niet of laat betrokken worden bij de planvorming. NMP Ermelo is van mening dat monumentale en waardevolle bomen in veel gevallen niet in de weg hoeven te staan bij de realisatie van een bouwproject en de aanleg van wegen en fietspaden,’’ aldus Schuurman.

Sympathie

Het voorstel van BBE heeft de sympathie van andere fracties. Bea van ’t Hul van PE gaf aan hierover graag eens door te willen praten met de BBE-fractie. Ook Ronald van Veen van Christen Unie Ermelo wil wel om de tafel. ,,Ook wij willen graag in gesprek hoe we dat het beste kunnen borgen,’’ sprak hij. ,,Immers het groen in onze gemeente is ons een groot goed.’’ Leo van der Velde (SGP) was wat gematigder. ,,Een bomenwaarderingssysteem? Dat is er toch al? Het is wel interessant, maar we moeten er wel voorzichtig in zijn. Anders heeft het meer weg van hogere wiskunde.’’ Wethouder Jan van den Bosch was enigszins sceptisch over het plan. ,,Het idee van Wilhelm moeten we als college toch eerst eens uitgewerkt zien. De gedachte is goed en komt ongetwijfeld uit een goed hart, maar we moeten wel oppassen dat het juist averechts gaat werken. Het moet wel praktisch toepasbaar zijn en het moet niet zo zijn dat het naast alle administratieve rompslomp die er al is, nog meer bureaucratie gaat toevoegen.’’ Terughoudend, dus. Maar de wethouder wilde, als de fracties daar prijs op stelden, nog wel een keer over doorpraten.

 

Bron: Ermelo van NU

About the Author

Leave a Reply

*