default-logo

Vindt u de vernieuwde spoorovergang veilig?

overgang

 

Al jaren wordt er door de gemeenteraad gesproken over de veiligheid van de kruising Telgterweg/Hamburgerweg.  Een optie die hier telkens naar voren komt is een fietserstunnel onder het spoor door.

In de commissievergadering “Infrastructuur en Ruimte” van afgelopen dinsdag maakte mevrouw Steunenbrink uit wijk-west gebruik van het spreekuur. Zij sprak haar zorgen uit over de veiligheid van een eventuele ondertunneling van de spoorwegovergang Telgterweg/Hamburgerweg.

Mevrouw Steunenbrink gaf in heldere woorden weer wat haar gevoel is bij een fietserstunnel. “Uit sociale veiligheid vind ik het zeer ongewenst dat er een ondertunneling komt”.  En zij vraagt zich af of dit veiligheidsaspect wel voldoende wordt meegenomen als een fietserstunnel overwogen wordt. “Voor een vrouw alleen is het niet prettig als je ’s avonds uit het zicht van woningen en overig verkeer alleen een tunnel door moet”.

Eén van die punten die BurgerBelangen tijdens haar wijkbezoek aan de orde stelde was de bereikbaarheid van de wijk.  De ondervraagden gaven aan dat zij de bereikbaarheid van het naar het dorp ‘goed’ vinden. Omdat het dorp zowel via Veldwijk, als de Telgterweg en Horsterweg goed te bereiken is, zijn hier wat betreft de ondervraagden geen wijzigingen nodig.

De aanpassingen die recentelijk gedaan zijn aan spoorwegovergang Telgterweg/Hamburgerweg (fietsers bij de overgang gescheiden van het overige wegverkeer) heeft de situatie aldaar aanzienlijk veiliger gemaakt. Wat betreft de ondervraagden hoeft hier niks meer aan gewijzigd te worden.

Heeft u een mening over de bereikbaarheid van Ermelo west of wilt u iets aanvullen? Laat het ons weten!

In juli is BurgerBelangen Ermelo Wijk-west ingegaan om de inwoners van deze wijk hun mening te vragen over een aantal actuele zaken. Wij vinden het belangrijk om de mening van de inwoners van Ermelo te horen, om zo haar koers beter af te kunnen stemmen op de inwoners van Ermelo.

About the Author

Leave a Reply

*