default-logo

Sporten is gezond. Geldt dat ook voor sporten op een kunstgrasveld?

image-5138377©Pro Shots

Burgerbelangen heeft sporten in een hoog vaandel. Al jaren zetten wij ons in voor een sportief klimaat in het dorp en steunen gezonde initiatieven. Nu uit onderzoek blijkt dat een kunstgrasveld nare bijkomstigheden heeft willen wij ook dat hiernaar verder onderzoek gedaan moet worden. Wij staan voor een gezond Ermelo met gepaste faciliteiten. Daarbij hoort dus ook een gezonde (kunst)grasmat!

Lees hier de brief die Marielle Kuijpers ingezonden heeft om meer duidelijk te krijgen over deze kwestie:


Gemeente Ermelo
T.a.v. het college
Postbus 500
3850 AM Ermelo

 

Betreft: kunstgrasvelden

Afschrift: gemeenteraad Ermelo

 

Ermelo, 13 december 2016

 

Geacht College,

“Voetballen op rubbergranulaat is experimenteren met gezonde mensen.” Dat zegt professor Bob Löwenberg. Hij is hoogleraar hematologie in het Erasmus MC en hoofdredacteur van Blood, een internationaal toonaangevend tijdschrift voor hematologie. Löwenberg vindt dat doorgaan met voetballen op de rubbergranulaatkorrels een experiment is op gezonde mensen. “Er is absoluut geen bewijs dat die kunstgrasvelden slecht zijn, maar het omgekeerde is ook het geval: we kunnen ook niet zeggen dat ze veilig zijn. Integendeel, ik denk dat er alle reden is om je ongerust te maken over die kunstgrasvelden. Benzeen veroorzaakt leukemie, lymfeklierkanker en dergelijke. En in de korrels die uitgestrooid worden op de kunstgrasvelden zitten benzeenachtige stoffen. Dus dat wekt verdenking. Dat maakt je onrustig.” (Bron: www.NOS.nl 27 november 2016)

Op www.ermelo.nl kunnen wij lezen dat de GGD Noord- en Oost-Gelderland de gemeente heeft laten weten dat op basis van de beschikbare informatie niet verwacht wordt dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. En dat er daarom op dit moment geen reden is om te stoppen met sporten op deze kunstgrasvelden.

Vele Ermelose voetballers en hun verzorgers maken zich grote zorgen over de gevolgen die het spelen op kunstgrasvelden voor de gezondheid van de sporters heeft. Burger Belangen Ermelo deelt deze zorgen en krijgt dan ook graag spoedig antwoord op de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de zienswijze van professor Löwenberg? Wat is uw reactie op zijn zienswijze?

De informatie op de website www.ermelo.nl is van 7 oktober 2016 en op 23 november 2016 ‘verlopen’. Inmiddels is er al weer veel meer informatie bekend geworden inzake de kunstgrasvelden.

  1. Hoe laat u zich informeren over de ontwikkelingen omtrent onderzoeken naar de veiligheid van het spelen op kunstgrasvelden met korrels? Aan wie verstrekt u informatie hierover? Staat u in contact met de sportverenigingen m.b.t. dit onderwerp. Zo ja, met welke frequentie? Waar kunnen burgers van Ermelo actueleinformatie ophalen over de veiligheid van het spelen op kunstgrasvelden?
  2. Wie is er (eind) verantwoordelijk voor de (gezondheids)veiligheid van sporters in Ermelo?
  3. Bij wie ligt het mandaat of er wel of niet gespeeld mag worden op de kunstgrasvelden in Ermelo?
  4. Wie is eigenaar van de vier kunstgrasvelden in Ermelo? De sportclub, Stichting Sportaccommodaties Ermelo, de gemeente, ….?
  5. Als de onderzoeksresultaten van het ECHA (European Chemicals Agency) en het advies van de RIVM begin 2017 bekend worden, zal het college deze dan 1 op 1 overnemen óf zal zij het resultaat en advies kritisch bestuderen en haar eigen conclusies hieraan verbinden? Mocht u de resultaten en het advies kritisch gaan bestuderen en uw eigen conclusie hieraan willen verbinden, wat is hierbij dan uw aanpak?

“Amsterdam wil in de toekomst geen nieuwe kunstgrasvelden meer met rubberkorrels. Dat maakte wethouder Van der Burg van Sport afgelopen avond bekend bij een spoeddebat over de gezondheidsrisico’s van de grasvelden met rubbergranulaat.” (Bron: www.NOS.nl 1 december 2016)

“Voetbalclub Ajax gaat de kunstgrasvelden met rubberkorrels op het trainingscomplex De Toekomst vervangen. De club wil het onderzoek van het RIVM naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op die velden niet afwachten. “(Bron: www.NOS.nl 13 oktober 2016)

  1. Stopt de gemeente Ermelo met de aanleg van de kunstgrasvelden met korrels, ongeacht de resultaten van het onderzoek van ECHA?

Wij vertrouwen op een spoedige reactie van uw kant.

Hartelijke groet,

 

 

M.M.A. Kuijpers

Raadslid Burger Belangen Ermelo

About the Author

Leave a Reply

*