default-logo

BurgerBelangen: Hal en bad scheiden

Foto: AL-KO

Door raadslid Marielle Kuijpers:

BurgerBelangen vindt het belangrijk dat de Ermeloër in Ermelo kan sporten. Dat geldt voor zwemmen, binnensport en buitensport. Net als met de buitensportaccommodaties, moet de binnensportaccommodatie toekomst bestendig zijn. Dit geldt zowel voor gebruik als voor duurzaamheid. De sportaccommodaties dienen zich binnen bereik van de basisscholen te bevinden. Kortom, een wijkfunctie. Daarnaast moet de binnensportaccommodatie aansluiten op de wensen van verenigingen, het onderwijs, de recreanten en doelgroepen. Tevens wil BurgerBelangen Ermelo de combinatie kunnen maken tussen binnen- en buitensport op de terreinen van de buitensport.

In het plan van aanpak van het college zien wij weinig tot geen vermelding over de grootste afnemer van de sporthal; het basisonderwijs. Ik noem maar een voorbeeld. Het kan niet zo zijn dat straks honderden basisschool kinderen vanuit Ermelo West over het spoor moeten, omdat er slechts één mogelijkheid bestaat. Om die reden willen wij dat in Ermelo West een binnensportaccommodatie aanwezig blijft.

Wat BurgerBelangen Ermelo betreurt is dat de mogelijke nieuw/herbouw van het zwembad en de sporthal in één onderzoek wordt gedaan. BurgerBelangen Ermelo heeft middels een motie nog geprobeerd het onderzoek te splitsen. Een zwembad en een sporthal zijn namelijk twee totaal verschillende sportaccommodaties, met totaal verschillende doelgroepen. Die dan toevallig nu in Ermelo onder één dak vallen. Door het gezamenlijk te onderzoeken wordt de discussie gedomineerd door wat het meest gaat kosten, te weten het zwembad. En niet waar de meeste gebruikers voor zijn; de sporthal.

Door het onderzoek te splitsen, had beter onderzocht kunnen worden of een gemeentelijk zwembad óf samenwerking met een instelling óf publiek private samenwerking met de recreatiebedrijven de beste oplossing voor de doelgroepen zou zijn. M.b.t. een sport/wedstrijdhal hebben wij het over scholen en verenigingen, waarbij sterker gekeken moet worden naar bereikbare locaties en gebruik- en verdienmodellen voor de verenigingen.

De gemeente Ermelo heeft slechts een beperkt budget gereserveerd voor een nieuwe sportaccommodatie. In Nunspeet is recentelijk een vergelijkbaar traject doorlopen. En daar bleek dat de kosten van een nieuw zwembad exorbitant hoog zijn. Dit college doet grote uitgaves en de reserves van Ermelo zijn met miljoenen ingeteerd. Dit zal de Ermeloër in de toekomst in haar portemonnee gaan voelen.

BurgerBelangen Ermelo wil dat Ermelo beschikt over ten minste een goed instructie- en sportbad. Maar de vraag is of dat een gemeentelijk bad moet zijn.

Naar mening van BurgerBelangen Ermelo is het onderzoek verkeerd gestart, waardoor Ermelo straks met dure oplossingen wordt geconfronteerd. En of deze oplossingen is waar de burger van Ermelo op zit te wachten, is maar de vraag.

About the Author

Leave a Reply

*