default-logo

Gedonder in dassen debat

Foto: Natuurmonumenten

Ook de fractie van BurgerBelangen Ermelo heeft zich in het dassen-debat gemengd. Bioloog en fractievertegenwoordiger van BurgerBelangen Ermelo, Han Wilhelm, maakt zich zorgen over de dassenpopulatie in Drielanden-west. Door de bouw van de nieuwe woningen daar moet de Harderwijkse dassenpopulatie verhuizen. Volgens Wilhelm is een migratie naar de compensatielocatie aan de Zeeweg, de (bij-)burcht Hoogenhof, zoals de gemeente Harderwijk suggereerde, beslist geen optie omdat deze al jarenlang permanent wordt bewoond door een Ermelose dassenfamilie. Het lijkt hem noodzakelijk dat voor de gehele Harderwijkse dassenfamilie een nieuw en nog onbewoond leefgebied wordt ingericht.

Wilhelm is benieuwd naar de rol van de gemeente Ermelo in het dassen-debat. Volgens hem mag je redelijkerwijs veronderstellen dat de gemeente Ermelo Harderwijk heeft geattendeerd op het feit dat de Hoogenhof beslist geen vervangende locatie kan zijn voor de Harderwijkse dassen. Het bevreemdt hem dat de gemeente Ermelo recentelijk het verzoek van Harderwijk richting provincie heeft gesteund of de beschermingsstatus van de das niet versoepeld kan worden. In de flora- en faunawet heeft de das immers een beschermde status vanwege zijn relatieve zeldzaamheid. Daar moeten we in Ermelo, vindt Wilhelm, dus zorgvuldig en wijs mee omgaan.

Hij heeft hierover schriftelijke vragen bij het college ingediend.

About the Author

Leave a Reply

*