default-logo

Verbinding fase 3

 

©www.johnspek.nl

BurgerBelangen Ermelo heeft grote moeite met het door de gemeente financieren van projecten van projectontwikkelaars. En BurgerBelangen is al jaren van mening dat er voor de exploitatie van de Verbinding geen cent meer bij mag. De fractie heeft daarom al menigmaal tegen uitbreiding van budget gestemd.

Het initiële bestemmingsplan Verbinding fase 3 stond het bouwen van 48 appartementen toe. Twee jaar geleden is BurgerBelangen Ermelo een lobby gestart tegen het realiseren van deze geplande massaliteit. Ten gevolge van het grote aantal te realiseren appartementen zou er ook een parkeergarage met 36 parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te worden.

Het college heeft onderhandeld met de projectontwikkelaar en kort samengevat is overeengekomen dat er maximaal 24 i.p.v. de 48 appartementen gerealiseerd worden. Wat ook als gevolg heeft dat de parkeergarage niet gebouwd hoeft te worden. Tevens is afgesproken dat de projectontwikkelaar 418.000 euro schadevergoeding ontvangt. De raad werd donderdag gevraagd in te stemmen met dit onderhandelingsresultaat. De fractie van BurgerBelangen Ermelo is van mening dat het onderhandelingsresultaat in tweeën is op te delen is; namelijk 1.  de ruimtelijke indeling en 2. het budget voor het schadeloosstellen van de projectontwikkelaar.

De fractie van BBE vindt het geen uitgemaakte zaak dat € 418.000 schadevergoeding wordt betaald, terwijl er ook géén parkeergarage (kosten ongeveer 1 miljoen) hoeft te worden gerealiseerd. Anderzijds ligt er een gedegen ruimtelijk plan waar BurgerBelangen Ermelo zich de laatste twee jaar voor heeft ingespannen.

De wet staat het helaas niet toe om tegen het één en vóór het ander te stemmen. Wel heeft BBE een stemverklaring afgegeven waarin zij haar besluit nog eens heeft toegelicht. Daarnaast heeft het enorme juridische gevolgen als het plan niet door zou gaan. Naast een volks vertegenwoordigende rol heeft een raadslid ook een bestuurlijke rol. En in dit geval betekende het “over je eigen schaduw heen stappen”. Is BBE nu, net als de andere fracties, tevreden met het resultaat? Nee, zeker niet. Nogmaals, de ruimtelijke indeling is nu goed. Maar het feit dat de gemeente financieel over de brug moet komen zit BBE nog steeds niet lekker.

 

About the Author

Leave a Reply

*