default-logo

Uwoon moet communiceren met omwonenden

Uwoon Ermelo

Gemeente Ermelo, woningcorporatie UWOON en huurdersorganisatie De Groene Draad hebben prestatieafspraken voor 2017‐2021 gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen, duurzaamheid, wonen‐welzijn‐zorg, huisvesting van urgente en bijzondere doelgroepen én leefbaarheid en burgerparticipatie. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking met elkaar.

Over hoe Uwoon bij een nieuw project moet communiceren met de omwonenden, ligt niks vast in de prestatieafspraken. Aangezien de laatste periode veel te doen was over de communicatie vanuit Uwoon, vond een meerderheid van de raad dat communicatie een onderdeel moet zijn van de prestatieafspraken. Daarom is er afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend. Deze motie draagt het college op met Uwoon afspraken te maken én vast te leggen hoe er bij nieuwe projecten met de omwonenden gecommuniceerd moet worden.

De motie werd door CU, BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo, VVD en SGP ingediend en dus aangenomen.

About the Author

Leave a Reply

*