default-logo

BurgerBelangen Ermelo wil dat kinderen meedenken over extra geld voor kinderen in armoede

Marielle Kuijpers

Met ingang van januari 2017 komt er jaarlijks zo’n € 80.000,00 naar Ermelo om armoede onder kinderen te bestrijden. Ondanks dat hier regulier al aandacht voor is en diverse organisaties op dit gebied samenwerken, wil BurgerBelangen Ermelo hier een extra impuls aan geven.

BurgerBelangen vroeg het college al eerder om met een zogenaamd kindpakket te komen. Dit pakket is een bundeling van alle regelingen en tegemoetkomingen, als bijvoorbeeld bijdrage aan sportcontributie of muziekles, voor kinderen die in Ermelo in armoede leven.

“Het extra geld dat wij per januari 2017 ontvangen moet bij de kinderen terecht komen en niet opgaan aan instanties of procedures”, aldus het Mariëlle Kuijpers van BurgerBelangen. BurgerBelangen wil dat kinderen die het moeilijk hebben hun stem kunnen laten horen over wat voor hun belangrijk is om hun toekomstplannen te verwezenlijken.

Dat kan gaan om extra activiteiten in vakanties, maar kan ook buiten school voor kinderen waarvan de ouders geen middelen en of geen gelegenheid hebben hun kinderen te stimuleren hun vrije tijd zinvol en toch speels te besteden.

Woensdagavond 8 februari in de commissievergadering heeft  Mariëlle Kuijpers namens BurgerBelangen het College gevraagd hoe zij hier mee om zullen gaan. De Wethouder zei toe dit als onderdeel van het armoedebeleid mee te nemen.  BurgerBelangen kijkt vol vertrouwen uit naar het voorstel van het college.

About the Author

Leave a Reply

*