default-logo

BurgerBelangen Ermelo tegen belastingverhoging

Door W.Vogelsang, fractievoorzitter.

Het college van B & W heeft een financieel plan gepresenteerd met de rekening voor de burger van in totaal 8% belastingverhoging in 4 jaar. Neem daarbij de inflatiecorrectie van nog eens 2 % per jaar en je komt op een verhoging van meer dan 16%.

Burgerbelangen Ermelo vindt de berekeningen ondoordacht, slecht onderbouwt en niet voorzien van een risico paragraaf. En waarom zou een raad, één jaar voor de verkiezingen, beslissingen nemen over belasting verhogingen en daarmee over haar eigen graf regeren? Dat getuigd van weinig realiteitszin van dit college.

In de pers wordt naast de belastingverhogingen ook de focus gelegd op Calluna. Burgerbelangen Ermelo is van mening dat Calluna na 40 jaar vernieuwd moet worden voor de volgende generatie. Maar er zijn meer investeringen gepland: Verbouw gemeentehuis van 4,5 miljoen, Huis van Bestuur en Cultuur van 7,3 miljoen, Speerpunten Kerkdennen en Vitale Vakantieparken van totaal 4,6 miljoen. Moet dat allemaal wel met die bedragen? Is dat allemaal wel nodig? Nog afgezien van investeringen die al gepland zijn waarvan BurgerBelangen twijfelt of dat wel zo verstandig is zoals het 50 km maken van Julianalaan en Jacob Catslaan van totaal bijna een half miljoen. En hoe gaan we met het centrum om: dat is nog niet klaar, wat is daar nog voor nodig? Helder is dat de parkeerdruk alleen nog maar toeneemt.

Alle uitgaven rond het Sociaal Domein staan onder druk en er wordt veel van de gemeente gevraagd. BurgerBelangen Ermelo vindt dat degene die hulp nodig heeft, op maat die hulp moet krijgen die aansluit bij zijn of haar situatie. Die kosten zullen, mede door de vergrijzing, alleen nog maar gaan stijgen.

Essentieel voor Burgerbelangen Ermelo is dat we zo verstandig mogelijk met het geld van de burgers omgaan. En we willen de lasten voor de burgers zo laag mogelijk houden.

About the Author

Leave a Reply

*