default-logo

Parkeerinfarct op het Marktplein of in de omgeving?

Door raadslid Wouter Vogelsang

Donderdag 23 maart jl werd in de raad de notitie Taskforce parkeren behandeld. Taskforce staat voor (gevechts)groep om iets tot stand te brengen. Het college komt met voorstellen op basis van onderzoeksbureau Appel/Coffeng om voorlopig niets te doen aan de parkeerdruk.

Burgerbelangen Ermelo keurt het voorstel van het college af.

In het rapport wordt ontraden om nu al de blauwe zone op te schuiven. Toch wil een aantal partijen (op basis van “”boerenverstand”) nu vast de blauwe zone opschuiven tot aan de Chevelierlaan.

Burgerbelangen Ermelo vindt dat zeer onverstandig en heeft op een ochtend rond 09.00u gekeken op het Marktplein en tot aan de huidige blauwe zone staat het vol, inclusief op de Chevelierlaan. Uitbreiden van de blauwe zone zou er in de ogen van Burgerbelangen Ermelo toe leiden dat de wijk de Riet veel last gaat krijgen van lang parkeerders en daar zitten bewoners niet op te wachten en verhoogd de verkeers onveiligheid in de wijk.

Pas als Markt 2.0 wordt gerealiseerd kan een begin gemaakt worden met het herschikken van parkeerplaatsen, zo meent het college. Burgerbelangen Ermelo deelt die mening niet.

Door de komst van meer ambtenaren, minder parkeerplekken op het Raadhuisplein, toename aantal auto’s door economische opleving en de aantrekkelijkheid van ons nieuwe centrum zou er juist voor pleiten die investering naar voren te halen.

“We hebben bijna 11 miljoen geïnvesteerd in de Stationsstraat en gaan we er nu voor zorgen dat de Stationsstraat (het Hart van ons Centrum) onbereikbaar wordt?,” zo vraagt fractievoorzitter Wouter Vogelsang zich af.

Bij Markt 2.0 zijn vele partners betrokken, maar volgens Burgerbelangen Ermelo geven we naast de ondernemers ook nieuwe investeerders een duwtje in de rug door nu het Marktplein opnieuw in te richten.

Daarmee toon je visie op ondernemerschap. Geef als gemeente de faciliteiten en ondernemers kunnen zaken doen.

 

 

About the Author

Leave a Reply

*