default-logo

Big Spender zonder geld?

Door fractievoorzitter Wouter Vogelsang

In de agenda van de raadsvergadering van 20 april a.s. heeft het college voorgesteld een flinke investering te doen. Dit gaat veel meer geld kosten dan we hebben. Als alle reserves worden aangeboord, moet er nog een slordige 14 miljoen geleend worden om de plannen van het college te kunnen bekostigen. En om vervolgens de rentekosten over het geleende geld te kunnen betalen, stelt het college voor de OZB jaarlijks met een extra twee procent omhoog te gooien.

“BurgerBlangen Ermelo vindt dit geen degelijk financieel  beleid.  Over de investeringen wordt niet nagedacht” verzucht Wouter Vogelsang. “Waarom ouderwets financieren, terwijl er andere mogelijkheden zijn? Of je moet gewoon minder besteden!” Het moet in ieder geval anders, is zijn boodschap.

Gemeenschapsgeld moet je goed besteden, met een maximaal rendement. En de gemeente moet op zoek gaan naar partners in de Ermelose samenleving, of daarbuiten.

Kijk bijvoorbeeld naar Calluna. Dit gaat 17 miljoen kosten, terwijl er slechts 6 miljoen gereserveerd is. Wij hebben al eerder gezegd: splits de sporthal en het zwembad. Én zoek partners. Situeer een wedstrijdhal in wijk Zuid i.s.m. Groevenbeek(want die hebben meer capaciteit nodig), Sparta en DVS.  En zorg voor een sporthal in West i.s.m. Dindoa. Het zwembad ligt nu aan de verkeerde kant van het dorp. Ontwikkel een zwembad in de buurt van de recreatieparken aan de Oostkant van Ermelo. Én zoek hierin de samenwerking met de publiek/private recreatie sector.

Dan het Huis van Bestuur & Cultuur (HBC). Volgens het college moet dat 7,3 miljoen gaan kosten. Hier is slechts 2,1 miljoen voor gereserveerd. Het Huis van Cultuur is volgens BurgerBelangen Ermelo geen kerntaak van de gemeente. Afstoten en bij aanbesteding kijken naar de publieke functies, is hun advies. En kijk dan meteen naar een oplossing voor parkeren en wonen aan het Raadhuisplein.

Gemeentehuis: 4,5 miljoen. “Waarom moet Ermelo zoveel extra ambtenaren huisvesten, terwijl er in Zeewolde en Harderwijk ruimte is?” Ga wel met spoed over tot het uitbreiden van het parkeren op het Marktplein, is het advies van de fractievoorzitter van BurgerBelangen Ermelo.

De volgende gemeenteraad is met handen en voeten gebonden als het college haar zin krijgt. Feitelijk kan de nieuwe raad geen enkele uitgave meer doen. Voor plotselinge financiële knelpunten in het Sociaal Domein of aanpassingen in de infrastructuur, is er dan ook geen geld meer. “Kortom, het ontbreekt aan visie. Ook kan dit alles leiden tot extreme verhogingen van de OZB”, benadrukt Vogelsang.

De fractie van BurgerBelangen Ermelo is van mening dat het college terug moet naar de tekentafel en alle opties opnieuw moet gaan bekijken. Ermelo moet als regiegemeente op zoek gaan naar partners, met als doel synergie (wederzijdse belangen verbinden) in investeringen bereiken. BurgerBelangen wil maximaal rendement voor de burger, tegen minimale kosten.

About the Author

Leave a Reply

*