default-logo

Samen kunnen we Ermelo veilig maken

 

Door Wouter Vogelsang, Fractievoorzitter Burger Belangen Ermelo

Uit de misdaadmonitor blijkt dat Ermelo weer is gestegen op de misdaadladder. Als lokale partij zijn we hier niet gelukkig mee. Burgerbelangen Ermelo maakt zich grote zorgen dat door deze cijfers het gevoel van veiligheid van de Ermelose bewoners verder afneemt.  Dat moet gestopt worden.

Iedere burger in ons dorp heeft recht op veiligheid. De burger moet kunnen vertrouwen op de overheid. De komst van de nationale politie heeft  niet geleid tot meer agenten voor ons korps, maar we zijn wel samengevoegd met Putten en Harderwijk. Wij doen een oproep aan de gemeenteraden van Putten, Ermelo en Harderwijk om gezamenlijk een  brief te sturen naar Den Haag om meer agenten.  We willen meer blauw op straat!!

Ermelo en ook Putten hebben een groot buitengebied met afnemende agrarische activiteit. Is  er voldoende zicht en controle om te voorkomen dat de drugshandel daar welig tiert? Burgerbelangen Ermelo vraagt daar jaarlijks naar bij behandeling van het veiligheidsplan.

Maar als netwerk gemeente kan Ermelo ook een aantal zaken zelf stimuleren. Zorgen dat elke buurt/wijk een buurt app heeft zodat de burger mee participeert om zijn buurt veilig te houden. Ermelo moet erop aansturen dat de wijkagenten meer zichtbaar zijn in de wijk.  Er worden bij het station veel fietsen gestolen. Initieer als gemeente een beveiligde fietsenstalling.  Meer boa’s op straat kan het veiligheidsgevoel verhogen. En laten we nagaan of het financieel haalbaar is op de uitvalswegen van Ermelo camera’s neer te zetten, zodat criminaliteit een halt wordt toegeroepen.

Maar burgers kunnen ook zelf veel doen. Beveilig je eigendommen als huis en auto zo goed mogelijk. Laat niets van waarde zichtbaar in je auto liggen.  Spreek mensen aan op ongewenst gedrag (zoals fietsen in het wandelgebied van de Stationsstraat tijdens openingstijden van de winkels). Rij 30km daar waar je 30km moet rijden, dat is veilig voor jezelf en anderen in de buurt waar je rijdt. Wees heer in het verkeer.  Wees alert op vreemd gedrag.  En vooral doe aangifte, digitaal of op het steunpunt van de politie in Ermelo op het gemeentehuis.

About the Author

Leave a Reply

*