default-logo

Het Calluna debat: De bijdrage van Mariëlle Kuijpers

Dank u voorzitter,

Laat ik u eerst meenemen in de visie van BurgerBelangen Ermelo. Vervolgens wil ik terugkijken op het proces. Om via de kosten van dit hele project bij ons besluit uit te komen.

Onze visie: BurgerBelangen wil dat in Ermelo wijkgericht gedacht gaat worden. Dat zorgcentra verspreid worden over Ermelo, zodat mensen dicht bij deze voorzieningen wonen. En dat sportaccommodaties evenredig verdeeld worden over de wijken, zodat de grootste gebruikersgroep van de sportaccommodaties, te weten de scholen, niet de wijk uit hoeven met hun leerlingen. Dat iedere inwoner ‘om de hoek’ sport kan beoefenen. Wat het laagdrempeliger, veiliger en socialer maakt.

Het beheer van sportaccommodaties is volgens BurgerBelangen geen taak van de gemeente. Verder willen wij dat sportaccommodaties multifunctioneel zijn, hiermee bedoelen wij dat zowel scholen als binnen en buitensport verenigingen gebruiken moeten kunnen maken van deze accommodaties. En waarbij samenwerking tussen deze groepen voor ons voorop staat. Sportaccommodaties moeten verenigingen ondersteunen bij de continuïteit, door goede initiatieven als de DVS business club ook mogelijk te maken voor binnensportverenigingen.

BurgerBelangen heeft van meet af aan gevraagd of het onderzoek naar de geschikte locatie voor de nieuwbouw van Calluna gesplitst kon worden in een onderzoek naar het zwembad en een onderzoek naar de locatie van de sportaccommodatie. Helemaal nu blijkt dat Groevenbeek een aanvraag heeft ingediend voor 2 sportzalen bij haar school, had een gesplitst onderzoek veel meer opgeleverd. Maar daarover meer bij het volgende agendapunt.

Het proces. Hoe is het proces tot nu toe verlopen? Laten we teruggaan naar 16 juni 2015. Het Project Initiatie Document wordt voor het eerst besproken in de commissie. Tijdens de commissie wordt aangegeven dat het Plan van Aanpak zich beperkt tot de opties ‘Renoveren’ en ‘Kleinschalige nieuwbouw’. En dat externe investeerders voor toeters en bellen en een eventueel recreatiebad van harte welkom zijn. Er wordt nog wat moeilijk gedaan over het voorbereidingskrediet van 100.000 euro, want dat is toch wel erg veel geld. En in het Project Initiatie Document lezen wij dat het budget voor de (ver-)nieuwbouw nog niet bekend is. Maar… dat in de huidige meerjarenbegroting voor de nieuwbouw van de sporthal en renovatie van het zwembad een bedrag geraamd is van maar liefst  € 5,5 miljoen euro.

Als we toen geweten hadden dat de exploitatiekosten per jaar 2,5 keer duurder zou zijn geworden, hoe hadden we dan gereageerd op deze plannen? Beste raadsleden, wij gaan een nieuw energie en klimaatneutraal sportcomplex bouwen. Met minder zwemwater. Maar het gaat ons per jaar, 40 jaar lang, niet meer 8 ton per jaar kosten, maar 2 miljoen… per jaar…. ieder jaar weer… 40 jaar lang….  Dat is in totaal 48 miljoen euro die we meer gaan betalen, dan dat we nu doen. Wat zouden we gezegd hebben als dit vermeld was in het Project Initiatie Document….?

Dan zijn wij dus bij de kosten aangekomen. Ergens is het volgens BurgerBelangen uit de bocht gevlogen. We gaan dus meer dan 20 miljoen uitgeven. Hoe deze investeringkosten en gekoppelde jaarlijkse kosten betaald gaan worden zijn de partijen het niet over eens. De een wil het middels het toegangskaartje terugverdienen, de andere wil de belastingen verhogen en een derde wil alle andere projecten voor de komende 40 jaar schrappen. Maar gelukkig zijn we het wel eens dat we kost wat kost een badje van een paar vierkante meter willen hebben. Ja een badje. Want realiseer je dat de 1,5 plus optie niet meer is dan de helft van het huidige wedstrijdbad. En hierop worden dan de whirlpool én de sauna én het peuterbad én het recreatiebassin gebouwd. En dat voor maar 2% belastingverhoging per jaar of een toegangskaartje van meer dan 9 euro. Of verklap ik nu iets dat pas na maart 2018 bekend had mogen worden?

Het hebben van een zwembad is voor BurgerBelangen Ermelo geen discussie. Daar zijn wij absoluut voor. Jong en oud moet bekend blijven met bewegen in het water. Daarnaast moeten Ermelose watersportverenigingen ook in Ermelo terecht kunnen. Maar is het hebben van een recreatiebad een gemeentelijke taak?  BurgerBelangen Ermelo vindt van niet. Ja, het is wenselijk om een recreatief gedeelte te hebben. Niet alleen voor de Ermeloërs, maar ook voor de toeristen. Maar om dit te bekostigen, vindt BurgerBelangen, moet we partners zoeken. De wethouder riep hier op 16 juni 2015 al toe op.

Is er recreatie zonder een recreatiebad dan? Zeker wel! Grappige is dat als er foto’s van Calluna in de pers gedeeld worden, om te laten zien hoe gezellig druk het is, zij dit doen met een foto van het wedstrijdbad met hierin een groot opblaas geval. Op één of andere manier vinden wij in Ermelo dat een vierkant bad met water, geen zwembad meer is.

BurgerBelangen gaat er van uit dat gezien de enorme investerings- en jaarlijkse bijkomende kosten voor het recreatiebad, het schoolzwemmen wel weer herintroduceert gaat worden. Want wat heb je aan een prachtig nieuw zwembad als jongeren dadelijk niet meer weten hoe ze moeten zwemmen. Wij komen morgen tijdens het bespreken van de kadernota met een motie voor het schoolzwemmen.

BurgerBelangen Ermelo is blij dat er minimale discussie is geweest over de breedtesporthal voor het onderwijs en de wedstrijdhal voor de binnensportverenigingen. Alle partijen zijn het er gelukkig over eens dat sportverenigingen in Ermelo moeten kunnen blijven sporten.

Dan nu het besluit. Voorzitter, in de tweede termijn komen wij met een amendement om een maximum kader van 18.750.000 euro vast te stellen, waarbinnen de nieuwe sportaccommodatie gebouwd moet worden. Wij willen dat dit maximum bedrag wordt vastgesteld om zo de kosten nog enigszins te beperken. Binnen dit zogenaamde kaderstellend maximum moet voor de sporthal minimaal voldaan worden aan de tekeningen, zoals zij er nu liggen, inclusief de ‘Sparta-optie’.  En voor het zwembad moet minimaal het basiszwembad gerealiseerd worden. Extra recreatieve voorzieningen, die binnen dit  gestelde financiële kader passen, mogen hierbij wat ons betreft uitgevoerd worden.

Dank u wel voorzitter.

About the Author

Leave a Reply

*