default-logo

Krediet Christelijk College Groevenbeek

Christelijk College Groevenbeek vraagt de gemeente geld voor uitbreiding van het schoolgebouw. Daarnaast pleit Groevenbeek om bij de school 2 extra gymzalen te bouwen. Groevenbeek heeft op dit moment al 4 gymzalen en komt feitelijk 4 zalen te kort. De heer Duifhuizen, bestuurder van Groevenbeek, heeft tijdens zijn inspraak in de commissie verteld dat Groevenbeek voor het tekort aan sportzalen, door de gemeente verwezen wordt naar zalen die in het dorp beschikbaar zijn, zoals Dindoa en Triade. Ik citeer de heer Duifhuizen: “U begrijpt dat het gebruik van gymzalen die een eind van de school liggen en die niet voor schoolgebruik zijn ingericht veel nadelen heeft. Het betekent dat dagelijks groepen leerlingen van en naar die zalen moeten fietsen. Dat kan onveilige situaties geven en levert in elk geval tijdverlies en roosterproblemen op. “

Nu ziet Duifhuizen een mooie kans, waar veel mensen heel veel jaren plezier van kunnen hebben. “Achter de school, op de weinig gebruikte achterste velden van DVS, zouden we met elkaar een mooie sporthal kunnen bouwen. Als gemeente, DVS en Groevenbeek er samen de schouders onder zetten, kunnen we een ideale situatie creëren: een sporthal waar overdag, 5 dagen in de week, twee groepen leerlingen kunnen sporten en waar ’s avonds, in weekenden en vakanties, bij weer en wind, ijs en sneeuw, gevoetbald kan worden.”, aldus Duifhuizen.

Duifhuizen slaat wat BurgerBelangen betreft hiermee de spijker op zijn kop. Samenwerking. Multifunctioneel gebruik. Toekomst bestendig. En dan ook nog eens in de buurt van de Margrietschool, RKPWA en Ireneschool, die naar wij verwachten sowieso wel bij Duifhuizen gaan aankloppen voor gebruik van de sportzalen. Simpelweg omdat ze dan wijk Zuid niet uit hoeven met hun leerlingen.

BurgerBelangen vindt het echt heel jammer dat het verzoek van Groevenbeek niet is meegenomen in de afwegingen omtrent het nieuwe Calluna. Had het zwembad losgekoppeld van de sportaccommodaties. Had de sporthal van Dindoa geschikt gemaakt voor sportonderwijs. Had serieus naar het voorstel van Duifhuizen gekeken en de samenwerking gezocht met DVS. Dan waren de sportaccommodaties verdeeld geweest over Ermelo. Dan had je serieus kunnen zoeken naar een externe partner voor het zwembad. Dan hadden binnensportverenigingen kans gehad een eigen sportkantine uit te baten en alle voordelen van dien. Enz enz enz…

BurgerBelangen zal mede indiener zijn van het amendement, die vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2018 een krediet beschikbaar stelt, voor de door het Christelijk College Groevenbeek in 2004 voorgefinancierde 2 gymnastieklokalen.

 

About the Author

Leave a Reply

*