default-logo

BurgerBelangen Ermelo is klaar om mee te gaan regeren!

Vol trots heeft BurgerBelangen op 20 december haar verkiezingsprogramma 2018-2022 gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarnaast laat BurgerBelangen Ermelo met haar kandidatenlijst zien een partij te zijn die qua samenstelling een partij is van praktische ingestelde mensen die het gezonde verstand de boventoon laten voeren.

Lijsttrekker Bart van der Knaap “We zijn klaar om mee te gaan regeren! . Wij hebben de afgelopen periode zeer zorgvuldig ons programma samengesteld en daarbij de top drie topprioriteiten voor ons dagelijks handelen vastgesteld: (Be)wonen, (Be)leven en Economie. Uiteraard ieder met hun eigen bijbehorende onderliggende thema’s zoals veiligheid, wonen, aantrekkelijke wijken en dorpen, sport, inwoners betrekken en ondersteunen, gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen, natuur en milieu, kunst en cultuur, recreatie en toerisme en degelijke financiën.

Vanuit ons hart hebben we onze wens en ambitie voor de toekomst op deze gebieden vastgelegd in het verkiezingsprogramma.” Daarom willen wij het de komende jaren: Gewoon Samen Doen”

Marielle Kuijpers, 2e op de lijst vertelt verder: We zetten ons vol in om burgers vanaf het begin te betrekken bij besluitvorming die hun leefomgeving raken, om hun deskundigheid, hun ideeën en hun verwachtingen in te brengen. Samen met de burgers willen wij werken aan een welvarend Ermelo, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen voor elkaar zorgen. “Gewoon Samen Doen” begint met de belangen van de burgers van Ermelo voorop te stellen en de stem van de burger een podium te geven.

 Tijdens de persbijeenkomst gehouden in Restaurant/Grand café Peacock’s, werd een sterke kandidatenlijst gepresenteerd. Bestuursvoorzitter Gerard Lam  De lijst met 14 kandidaten, bestaat uit vertrouwde maar ook veel nieuwe namen. Hiermee is een goed evenwicht gevonden tussen ervaring en vernieuwing. De kandidaten brengen een grote mate van deskundigheid mee en hebben ieder hun eigen achtergrond. Naast een aantal ondernemers zijn zij afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid, het verenigingsleven en het onderwijs.

About the Author

Leave a Reply

*