default-logo

BurgerBelangen Ermelo in de coalitie

BurgerBelangen Ermelo gaat met Progressief Ermelo, VVD en SGP in gesprek om gezamenlijk een nieuwe coalitie te vormen.

Door de jaren heen is BurgerBelangen Ermelo veelvuldig aangesproken met de vraag om de ban in de Ermelose politiek te doorbreken. De verkiezingsuitslagen van de afgelopen jaren gaven daarvoor helaas geen mogelijkheid en wij hebben de regie nog niet op kunnen pakken.

Traditioneel ligt coalitievorming bij de grootste partij. Omdat wij toch graag een nieuw bestuur zien is er gepoogd een aantal kleinere partijen samen te brengen. En met succes! Gezamenlijk met Progressief Ermelo, SGP en VVD hebben wij samen bijna 60% van de kiezers vertegenwoordigd in een potentieel nieuwe coalitie. Er is onderling de intentie uitgesproken om een coalitie te vormen en samen de komende 4 jaar het beleid te bepalen.

BurgerBelangen Ermelo wil samen met Progressief Ermelo een coalitie vormen waarin de stam de lokale partijen zijn. Samen met de VVD en SGP zien wij het verbond waarmee we kunnen realiseren wat jaren is blijven liggen.

Dit betekent voor Ermelo een politieke cultuuromslag. Wij willen dat de volksvertegenwoordigers, dus de gemeenteraad, de opdrachtgevers zijn van het college. Daarmee willen wij ook recht doen aan de verkiezingsuitslag.

In de werkwijze van de gemeenteraad gaan we ons best doen om een verbeterslag te realiseren. Er moet focus zijn op u, de burger! Politiek Ermelo is immers van de Ermeloërs!

Als wethouderskandidaten van BurgerBelangen Ermelo zijn Bart van der Knaap en Wouter Vogelsang beschikbaar. De keus tussen beider heren wordt gemaakt afhankelijk van de portefeuille. Dit gezien wij van mening zijn dat expertise voor ambities gaan.

About the Author

Leave a Reply

*