default-logo
Comment are off

CPO’s in Ermelo: BBE is fan!

Vier jaar geleden werd nog beweerd dat in Ermelo geen behoefte was aan een CPO project. Bij Groevenbeek Noord lag de mogelijkheid om CPO te realiseren. Toch heeft het college toen besloten dat er geen behoefte voor was en besteedde het hele project uit.

Maar nu, vier jaar later staan we voor een tweede CPO project. De eerste heeft een zoekactie naar een geschikt stukje bouwgrond van jaren opgeleverd . Daardoor heeft de eerste groep die met het CPO kwam vele afvallers gekend. Snelheid is dus erg belangrijk in zo’n proces.

De initiatiefnemers van CPO “In vogelvlucht” hebben al hun keuze laten vallen op twee mogelijke bouwlocaties. Goed onderbouwd en met creatieve uitingen weet deze groep de raadsleden en het college te imponeren.

Zo bleek vorige week; De Christen Unie is met een motie gekomen waarin het verzoek staat de twee bouwmogelijkheden te beoordelen. Daarnaast was er het verzoek om voor de lange termijn criteria op te stellen voor bouwgronden waarop CPO projecten gerealiseerd kunnen worden. Een goede motie en deze is dan ook met volledig gesteund door het college. Een goede samenwerking tussen college en raad is gebleken.

Door deze motie kon het college het initiatief van CPO “In vogelvlucht” in behandeling nemen. Het college reageerde zo positief dat zij de twee bouwmogelijkheden onderzoeken en voor deze zomer erop terug komen.

Daarnaast was er in de motie het verzoek tot opstellen van criteria. Dit treft niet alleen dit initiatief maar ook nieuwe CPO. Daarom moet hiervoor een progressief en sterk beleid zijn. Dat kost tijd en vertraagd dus ook. Hier balen wij van, want dit CPO is al enige tijd actief en mag niet geremd worden door ambtelijke weerstand en onnodige regelgeving. Het is notabene de nationale ombudsman geweest die nog enkele weken geleden lokale politici bekritiseerde dat zij burgerinitiatieven vertragen door extra regelgeving.

BurgerBelangen Ermelo is van mening dat burgerinitiatieven direct als raadsvoorstel in de raad behandeld moeten worden. Hierdoor hoeft niet één van de fracties een initiatiefvoorstel of een motie in te dienen. Dit maakt het directer en duidelijker voor de burger. Voordat het zover is, zullen we de binnen de gemeenteraad de handen op elkaar moeten krijgen voordat zo’n verordening komt.

De fractie van BurgerBelangen Ermelo roept op om vaart te maken met dit burgerinitiatief en laten we voor de toekomst goed beleid maken voor woningen voor starters en jongeren waar CPO  in thuis hoort. Voor nu wensen wij CPO “In vogelvlucht” veel succes!

EDIT: Uitleg CPO

Collectief (particulier) opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm die valt binnen het particulier opdrachtgeverschap. Bij deze ontwikkelvorm houdt een groep particulieren (collectief) volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen. (bron: Wikipedia)

About the Author