default-logo

Wat te doen met de marktkramen?

De fractie van BurgerBelangen Ermelo heeft vragen gesteld over het besluit van het college voor het verplaatsen van kramen op het marktplein. De komende periode gaat het college aan de gang met het herontwikkelen van het marktterrein. Nu zijn de eerste stappen gezet en is gebleken is dat er inwoners van Ermelo verontwaardigd zijn over het genomen besluit omtrent de kramen en  de gebrekkige communicatie hierbij.

Het is de fractie van BurgerBelangen Ermelo bekend dat met de gemeente in de vorige raadsperiode in contact is geweest met de vastgoed eigenaren en hebben de aanwonenden en ondernemers zich laten horen over de uitbreiding van winkelmeters en het verdwijnen van bomen. Hier is in de vorige raadsperiode uitgebreid politiek aandacht voor geweest.

Nu vraagt de fractie van BurgerBelangen Ermelo zich toch af of wel alle partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het marktplein. Het kan niet zo zijn, meent de fractie, dat ondernemers tussen wal en schip vallen, terwijl wij juist een sterker centrum willen. Daarnaast wijst de fractie van BurgerBelangen Ermelo erop dat zowel kramen als winkels vaak een sociale functie hebben voor de direct aanwonenden

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld:

  1. Welke betrokken partijen zijn vanaf begin vorige raadsperiode bij de nieuwe inrichting van Markt 2.0 betrokken?
  2. Wanneer de standhouders hierbij waren betrokken, waren hun bezwaren bij de gemeente bekend?
  3. Indien zij daarbij niet waren betrokken, wat was hiervan indertijd de reden om hen er niet bij te betrekken?
  4. In hoeverre heeft het huidige college de standhouders op de markt van tevoren betrokken, voordat het college besluit is genomen?
  5. Welk vervolgstappen neemt het college om continuïteit voor de ondernemers te bieden.

 

BurgerBelangen Ermelo staat ervoor dat inwoners bij besluitvorming van het beleid van Ermelo meer invloed en betrokkenheid hebben en onderstreept daarmee het coalitie programma “Dichterbij”.

De komende vier jaar gaat BurgerBelangen Ermelo ervoor om hierin stappen te maken, liefst al op korte termijn!

About the Author

Leave a Reply

*