default-logo

Begroting Ermelo 2019: transparant of naïef?

Door Bart van der Knaap:

Het zou goed kunnen dat afgelopen dagen iets gelezen hebt over de financiële situatie van Ermelo. De begroting 2019 van Ermelo is naar buiten gebracht. Hoe deze eruit ziet blijkt voor veel Ermeloërs een verrassing en voor sommigen zelfs schokkend. Zelfs voor mijn mede politici was de verbijstering groot. Dat laatste verraste mij dan weer.

In maart 2017 werd namelijk met de raad het nieuw strategisch financieel beleid besproken. De toenmalige wethouder en de afdeling financiën gaven toen een “winstwaarschuwing” af, omdat er een aantal fundamentele financiële zaken speelden:

  • strategische investeringen omdat gebouwen aan vernieuwing toe waren.
  • komende veranderende financiële stromen
  • reserves die op gaan raken
  • Dat we moeten gaan lenen
  • dat er een OZB verhoging aan komt.

Ja, een gezellig stuk is dat niet geworden. We staan er financieel niet zo goed voor. In 2018 leek het “prima te gaan, maar was dat ook wel de realiteit?

Het laatste punt van wat ik net opsom, de OZB, bleek een lastige; wie wil nou zo’n beslissing nemen zo vlak voor de verkiezingen. Oplossing: een aantal investeringen, zoals de risico posten, op nul en daarmee is de OZB verhoging gered.

Hoe transparant is dit?

In voorgaande colleges zijn raadsvoorstellen zonder een dekkingsvoorstel ingediend. Er is dus beslist over iets waarvan de prijs nog onbekend is. Later werd de begroting alsnog aangeboden in een bestuursrapportage en werd het voorstel door de raad geaccordeerd. Immers, er is al voor gestemd.

Is dit een wenselijke wijze hoe wij als budgethouder willen werken? Ik denk van niet.

Gelukkig heb ik met het college medestanders. Het zittend college heeft transparantie gebracht. Alle kosten waarover de raad heeft besloten of op korte termijn een besluit wil nemen zitten er in.

Is deze transparantie nu eerlijk en naïef? Want laten we eerlijk zijn, Een OZB verhoging van deze omvang is wel de dood in de pot.

De begroting is naar mijn idee vooral transparant. Het is namelijk een bespreekstuk. Zonder vooringenomenheid of voorschotjes is deze begroting aan de raad aangeboden. Hiermee wordt het budgetrecht volledig bij de raad neergelegd. Dat ligt in de lijn zoals ik graag werk. De raad bepaald en het college voert uit.

Dus eigenlijk is het dus fijn dat we de begroting nu zo gepresenteerd krijgen. Rauw en ambitieus. Gelukkig mag de gehele raad er nu mee aan de slag om de lasten aanvaardbaar te houden. Daarnaast worden de investeringen goed bekeken om een vitaal Ermelo te creëren.

Leave a Reply

*