default-logo

2018 zit erop. Een terugblik door Bart van der Knaap

Het jaar 2018 zit erop. Een bewogen jaar waarin BurgerBelangen Ermelo voor het eerst in haar bestaan sinds 2013 zitting heeft in het college. Het beeld dat werd nagelaten is een financieel gezonde gemeente. Dat blijkt toch anders te zijn. De reserves zijn zo goed als op en er zal een oplossing geboden moeten worden om de structurele lasten te dekken.

In de behandeling van de begroting heeft BurgerBelangen Ermelo initiatieven ingebracht die door de raad zijn aangenomen. Te weten een motie voor het Grondbeleid en een Amendement voor de pijplijn onderwerpen. Zo worden de opbrengsten voor het Grondbedrijf nu ook voor grondaankopen gebruikt voor woningbouw. Zodat wij een extra mogelijkheid krijgen voor woningbouw voor jongeren. Het amendement voor de pijplijnonderwerpen is een maatregel dat wij als raad eerst willen zien wat het plan is voordat het budget wordt vrijgegeven. Dat was in het verleden wel anders.

In het verlengde daarvan heeft Han Wilhelm van BurgerBelangen Ermelo de motie ingediend met de opdracht aan het college om CPO in vogelvlucht te behandelen vanuit mogelijkheden die er bestaan. Daar waar het college tegen hindernissen in ons eigen beleid aanloopt dit te melden, zodat de raad het beleid kan aanpassen. Dit initiatief werd door de gemeenteraad breed aangenomen. We willen toch dat Ermeloërs in Ermelo kunnen blijven wonen?

De vierde motie dat BurgerBelangen Ermelo indiende en werd aangenomen ging over het evenementen beleid. Samen met initiatiefnemers, VVV en evenementen organisatiebureaus hebben wij gekeken naar beleid in het land. Om daarmee een goede balans te maken tussen overlast en juist het genot van evenementen in Ermelo. Zo moeten we niet alleen kijken naar de handhaving van evenementen, maar ook spreiding en het doel van de evenementen. Hierdoor krijgen organisatoren van te voren meer duidelijkheid van de mogelijkheden om een evenement te organiseren.

Zo wil de fractie van BurgerBelangen Ermelo zich ook in 2019 verder inzetten voor de punten waarvoor ze zijn gekozen. En hard maken voor onderwerpen die leven in Ermelo. Door krachten te bundelen in Ermelo, de gemeenteraad en met het college.

Leave a Reply

*