default-logo

Succesvolle inloopavond in Ermelo West


Ermelo – Maandag 25 maart was de fractie BurgerBelangen Ermelo in wijk West om met bewoners in gesprek te gaan. De avond werd gehouden op de Zanderij in de kantine van EFC. Meer dan 50 bewoners zochten het contact met de fractie en er waren nuttige discussies over vele onderwerpen die in de wijk leven.

Het doel van de avond was om verbeterpunten van de wijk te inventariseren. BurgerBelangen vind het belangrijk om direct met bewoners in contact te komen en om in de raad echt zijn inwoners te vertegenwoordigen. Daarom hebben we gevraagd wat er speelt en wat anders moet en kan.

Zo werd er onder andere aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid en faciliteiten van wijk West. Zo is er onduidelijkheid over de plannen om meer treinen over het traject waar Ermelo aan grenst te laten rijden. “Wordt onze wijk onbereikbaar?” was de verontruste vraag. En het gemis aan maatschappelijke en medische voorzieningen in een wijk met meer dan 3200 woningen werd aangeduid. “Kan hier wat aangedaan worden?”

Een belangrijk punt dat veelvuldig besproken is gaat over over de inrichting van de Oude Telgterweg tussen Leeuwerikstraat en Volenbeekweg. Deze weg is een 30km weg, maar de ervaring leert dat deze snelheid vaak wordt overschreden. Zelfs vrachtwagens gaan regelmatig over de maximumsnelheid heen. Tevens is er de angst dat het nog drukker wordt gezien het wordt ingericht voor de ontsluiting van industrieterrein Kerkdennen en het nieuw te bouwen sportcentrum. Kortom, genoeg stof tot nadenken voor de fractie van BurgerBelangen Ermelo.

Praktische tips leverde de avond ook op.

  • Strooibakken: in die straten die niet door de gemeente worden gestrooid;
  • extra vuilnisbakken (liefst met hondenpoepzakjes);
  • een tekort aan parkeerplaatsen;
  • Is een ontsluiting van de Tuinfluiterstraat naar de Telgterweg ter hoogte van het Mezenpad mogelijk, zodat verkeer niet de halve wijk door hoeft.

De fractie en het bestuur van BurgerBelangen Ermelo kijkt terug op een geslaagde en vruchtbare avond! De fractie zal komende tijd de aangedragen ideeën verder uitwerken en waar nodig met voorstellen in de raad komen. De bezoekers zijn dus zeker niet voor niets geweest!

BurgerBelangen Ermelo wil wijkt West en EFC danken voor de gastvrijheid. Dat werd zeer op prijs gesteld.

Gezien het succes is er de intentie dit vaker te doen. Daarom aan u de vraag: Waar ziet u ons graag de volgende keer?

About the Author

Leave a Reply

*