default-logo

Motie Tijdelijke Huisvesting Jongeren, 4 april 2019

Raadslid Han Wilhelm pleitte donderdagavond krachtig voor de motie ‘Tijdelijke huisvesting voor jongeren’ met 3x O.

Hij begon zijn pleidooi met de dat deze motie wel wat vreemd stond in de agenda voor die avond, maar zeker niet vreemd bij de gemeenschap! Er was namelijk veel vraag naar deze motie.

Hij vatte zijn betoog samen met de volgende woorden

  • Overtijd
  • Overbodig
  • Onomstreden

 

Overtijd
Wilhelm was van mening dat we met deze motie overtijd zijn. Wij lopen namelijk behoorlijk achter bij de behoefte van goedkope huurwoningen. Voorheen was marktwerking leidend, waardoor wonen duur is geworden en veel jongeren zijn vertrokken. Gelukkig hebben met goedkope starterswoningen nog een groep jongeren weten te behouden op Groevenbeek Noord, maar dit project is helaas niet herhaald.

Jarenlang heeft BBE zich ingezet voor betaalbare jongerenhuisvesting, tot vandaag zonder succes.

Overbodig
De motie leek Wilhelm ook overbodig, want het is toch bekend dat veel mensen het betreuren dat er jongeren naar Harderwijk, Zeewolde, en Amersfoort Vathorst vertrekken?

Jongerenraad en politieke jongerenorganisaties roepen toch niet tevergeefs om goedkope jongerenhuisvesting?

Echter, niet het politieke klimaat, maar de onrust uit het dorp is nu doorslaggevend voor de realisatie van tijdelijke betaalbare jongerenhuisvesting.

En dat bracht hem bij de laatste O:

Onomstreden
De opdracht aan het college is zó nodig, zó helder, dat de motie!

Uiteindelijk werd er door de raad gestemd op de motie. Deze werd tot onze tevredenheid, na nog wat op en aanmerkingen van het CDA en CU, raadsbreed ondersteund!

About the Author

Leave a Reply

*