default-logo

Woningen bouwen moet, maar waar?

Door Bart van der Knaap. Fractievoorzitter BurgerBelangen Ermelo

Dat is de essentiële vraag die Burgerbelangen Ermelo zich al jaren stelt. Immers met het ontwikkelen van Landgoed Veldwijk wordt een aanzet gegeven voor de laatste grote woonlocatie in Ermelo.  En dan? In Ermelo is grote behoefte aan woningen en Burgerbelangen Ermelo ergert zich al jaren aan het feit dat jongeren 10 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. Maar wat is er afgelopen jaren gedaan? Te weinig is de mening van de partij! Ruim 46 jaar heeft het CDA de portefeuille ruimtelijke ordening gehad en jongeren hebben het nakijken. Grote bouwprojecten als bouwen op het DVS terrein, de Driehoek, het Pauwenpark op het Trefpunt en bouwen aan de overkant van de Arendlaan samen goed voor ruim 1500 sociale huur en koopwoningen zijn naar de prullenbak verwezen om vervolgens dure appartementen in het centrum te bouwen en hier en daar wat goedkope woningen.

Het is opvallend dat nu diezelfde partij na jaren navelstaren, nu het licht heeft gezien en allerlei suggesties doet dat er nu opeens heel veel woningen gebouwd moeten worden. Door dit signaal kan er volgens Burgerbelangen Ermelo eindelijk raadsbreed forse stappen worden gezet.

Want het roer moet om en toekomst gericht denken moet de Leidraad zijn om onze jongeren in het dorp te laten wonen en Ermelo vitaal te houden. Daar is lef, maar vooral visie voor nodig. Maar Burgerbelangen Ermelo kan dat niet alleen en heeft de hulp van alle inwoners nodig.

BurgerBelangen Ermelo wil de inwoners van Ermelo uitdagen om mee te denken met suggesties te komen. Het huidige beleid gaat uit van inbreidingslocaties. Wanneer we daar meer willen bouwen, hebben we het over appartementen met meer lagen dan we gewend zijn

BurgerBelangen Ermelo heeft in het verleden ook gesuggereerd met bouwen in het buitengebied over de Arendlaan. In het huidige verkiezingsprogramma staat het omvormen van recreatie parken tot woonwijken al dan niet met dubbele bestemming en de transformatie van Kerkdennen naar een woonwijk (Heidefront).  BurgerBelangen Ermelo wil in deze raadsperiode met nieuwbouw 240 sociale woningen realiseren. Dit is opgenomen in het coalitie akkoord. Echter, stelt de fractie dat voor na deze raadsperiode ook plannen op tafel moeten liggen.

BurgerBelangen Ermelo wil met collega raadsleden van andere fracties de mening ophalen van de inwoners van Ermelo bij het maatschappelijk raadsprogramma met het onderwerp Wonen.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Bart van der Knaap, fractievoorzitter BurgerBelangen Ermelo.
bac.van.der.knaap@gmail.com

About the Author

Leave a Reply

*