default-logo

BurgerBelangen gaat voor een Ermelo’s burgerinitiatief

BurgerBelangen Ermelo dient het initiatiefvoorstel in zodat burgers zelf initiatieven kunnen indienen bij de gemeenteraad.

BBE is van mening dat burgers zelf initiatieven moeten kunnen indienen bij de gemeenteraad. Het voorstel hiertoe is ingediend bij de raad, waarmee de fractie van BurgerBelangen Ermelo de vernieuwingen wil afronden die de raad vanaf 2018 heeft ingevoerd. ‘De democratie in Ermelo heeft een tijd stil gestaan’, aldus fractievoorzitter Bart van der Knaap. ‘Dat heeft ervoor gezorgd dat de schoen ging wringen. Ermeloërs zijn immers over het algemeen mondig en kritisch’.

In 2018 werd het maatschappelijk raadsprogramma geïntroduceerd. Onderdeel van dit programma is persoonlijk contact met inwoners van Ermelo. De raad consulteert inwoners over uiteenlopende onderwerpen, met als doel de mening van de burger mee te laten wegen in het raadsvoorstel. Daarnaast is het sinds de invoering van de nieuwe werkwijze mogelijk dat inwoners tijdens de beeldvormende behandeling meepraten over het onderwerp. Wat nog ontbreekt, is dat inwoners met een voorstel kunnen komen dat leidt tot nieuw beleid. Tot op heden moeten dergelijke voorstellen door een fractie of het college worden ingebracht. Die drempel moet weggenomen worden, vindt de fractie van BurgerBelangen Ermelo. Voor het indienen van een burgerinitiatief geldt een tweetal criteria: het initiatief moet een idee of beleid betreffen dat nog niet bestaat en daarnaast moeten minimaal 50 inwoners het in te dienen voorstel ondertekenen. Van der Knaap heeft in de afgelopen jaren menig burgerinitiatief voorbij zien komen, waaronder gebiedsvisies van de buurtschappen, plannen van de ondernemersvereniging en ook het CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Zolang bij het laatste geen beleid bestaat, zal ieder initiatief door de gemeenteraad beoordeeld moeten worden, dat meestal via het college wordt ingebracht.

BurgerBelangen Ermelo heeft geen garantie dat er een meerderheid bestaat voor het voorstel. ‘Nee’, aldus de fractievoorzitter, ‘We zullen met de raad in debat moeten, maar dat is niet erg. De raad mag en moet er ook wat van vinden. Wij zijn een fractie met ideeën en willen die in de raad delen. Dat houdt ook in dat je niet altijd op “zeker” kunt zitten’. Uiteraard hoopt de fractie dat het idee van een Burgerinitiatief wordt omarmd door de raad.

  1. W.A. van den Hoek Reply

    L.s.

    De uitkomsten van maatsch raadsprogramma wonen 2019 staat haaks op het initiatief van 51 appartementen in 3 bouwlagen in buurtschap Horst. Hoe staan jullie daar in? Graag zou ik eens in gesprek gaan daarover. Inmiddels hebben wij een Buurtcommissie opgericht om de meeste buurtgenoten en aanwonenden te vertegenwoordigen.
    Wij vinden berichtgeving (ermelonieuws op feb) hieromtrent nogal overheersend overkomen.
    Ik mis de dialoog.

Leave a Reply

*