default-logo

Ermelose terrassen: beschikbaarstellen van openbare ruimte

Door Bart van der Knaap

Nu het kabinet een aantal maatregelen heeft genomen om de maatregelen te versoepelen, heeft de fractie van BurgerBelangen Ermelo het college gevraagd om openbare ruimte beschikbaar te stellen voor ruimere terrassen van de horeca. Dit alles moet natuurlijk binnen de richtlijnen van het kabinet en de veiligheidsregio.

Om economische redenen vraagt de fractie aan de gemeente en de horeca ondernemers om saamhorigheid en solidariteitsgedachte. Niet ieder terras heeft de mogelijkheid om ruimer opgezet te worden. We kunnen ook kijken naar alternatieve locaties waar de horeca een terras kan realiseren. De gemeente stelt tenslotte openbare ruimte ter beschikking, wat tegenover staat dat de ondernemers gezamenlijk de kosten kunnen dekken. Wij snappen heel goed dat dit een periode is van overleven, maar we willen de lokale ondernemers graag behouden.

Daarnaast vraagt de fractie ook iets van de inwoners van Ermelo. Wij snappen heel goed dat we allemaal straks op een terras willen zitten. Maar maak daarbij ook ruimte voor anderen en houd afstand. We zitten tenslotte niet te wachten op een twee corona virusgolf. Het vraagt extra intelligentie in deze lockdown.

Het terrassenbeleid is gemeentelijk beleid. Horeca ondernemers die hun terras in de openbare ruimte hebben, huren dit van de gemeente. Het is mogelijk dat zowel de landelijke als de veiligheidsregio restricties oplegt in de mogelijkheden voor uitbreiding van de terrassen. Daar zal het college rekening mee moeten houden.

 

Hier kunt u de brief aan het college vinden: 20200506 Vraag om anderhalfmeter terrassen

About the Author

Leave a Reply

*