default-logo

Door Bart van der Knaap: Een reactie op de afgelopen berichtgeving

Beste lezers en inwoners van Ermelo.

Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat onze gemeente zich in enige bestuurlijke onrust verkeert. Natuurlijk lees ik net als u de ene column na de andere waarbij ook ik, van de ene verbazing in de ander val. Burgerbelangen is na jaren weer onderdeel van een coalitie en levert een wethouder en er moet mij van het hart dat wij als Burger Belangen Ermelo zeer zeker niet zitten te wachten op deze onrust.

Zolang ik actief in de politiek ben horen wij vaak de roep om verandering. Maar bij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vertaalde dit zich niet in echte verschuivingen van de zetels. Daarmee werden bestaande structuren in stand gehouden en bleef uw volksvertegenwoordiging vaak volgend. Om bepaalde machtsstructuren te doorbreken, hebben wij als Burger Belangen Ermelo geen onbelangrijke bijdrage geleverd in de samenstelling van het huidige college. Dit soort veranderingen brengen -zeker in het begin- onrust met zich mee. Maar dat moet op een gegeven wel stabiliseren.

Een belangrijke wijziging van de bestaande structuur was, dat wij niet met een collegeprogramma, maar met een maatschappelijk raadsprogramma gingen werken. Deze verandering heeft als gevolg dat de raad dichterbij de burger staat en de burger heeft daardoor meer invloed op het beleid.

Een maatschappelijk raadsprogramma biedt openingen voor inwoners die nog niet aan bod kwamen of hun stem nog niet konden laten horen. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemeenteraad besluiten neemt over het groenbeleid, haar kerntaken en de woonvisie op basis van de input en mening van de vele Ermeloërs die in hun response hebben gegeven wat zij ervan vinden! Helaas door de coronatijd is het onderwerp verkeersveiligheid/mobiliteit opgeschoven. Wij hebben met deze stap de gemeenteraad in de lead gezet en het college meer in de uitvoering. De raad bepaalt op basis van de mening van de burgers wat zij belangrijk vinden in Ermelo en het college voert uit. De voorgaande jaren was dit veel meer anders om.

Eerlijk gezegd vond ik in het verleden dat er soms wat onrecht werd gedaan aan de rol van de gemeenteraadsleden. Nu is dat anders. Er wordt veel minder vanzelfsprekend uitgegaan van de voorstellen waar het college mee komt. De raad pakt veel beter haar rol en is hierdoor ook veel krachtiger als volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad laat bijvoorbeeld voorstellen toetsen buiten de organisatie, denk hierbij aan de “structuurvisie Veldwijk”, of de “Verklaring van geen bedenkingen Tomassen” en ook de “Parkeerverplichting Markt 2.0”.

Bij de laatste kadernota is de gemeenteraad met een motie gezamenlijke motie gekomen met hierin maatregelen voor bezuinigingen.

Vaak wordt gesproken over de 11-10 verhouding binnen de raad. (Dit zijn de 10 zetels van de oppositie versus de 11 zetels van de coalitie) Hierdoor lijkt het alsof er tegengestelde machtsverhoudingen zouden bestaan. Toch kan ik u geruststellen dat ondertussen veel voorstellen, moties en amendementen op basis van inhoud, door verschillende samenstellingen meerderheden (dus verschillende politieke partijen) worden aangenomen. Ook hier wordt (zie initiatief kadernota of woordvoering fractievoorzitters) geen onderscheid gemaakt tussen coalitie en oppositie.

Na dit alles gezegd hebbende kom ik tot het punt dat maakte dat ik deze column wilde schrijven. De gang van de fractievoorzitters naar de commissaris van de koning in Arnhem. Het programma “Opstandelingen” en daarnaast de situatie rondom wethouder Leo van der Velde heeft een aantal zaken open gelegd en het heeft Ermelo in zeker geen positief daglicht gezet. Deze twee zaken zijn echter niet de reden waarom de fractievoorzitters naar Arnhem zijn gegaan. De redenen hiervoor speelden al veel langer. Dit is een traject waarvan de provincie nu graag een helder beeld wil kunnen vormen. De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben het initiatief genomen om naar de commissaris van de koning te gaan om met hem hun bevindingen te delen. Wat ik hoop is dat dit traject slagvaardig zal zijn, met de gemeenteraad in de regie, zodat we verder kunnen in het moderniseren van ons bestuur voor een krachtiger autonome Ermelo.

About the Author

Leave a Reply

*