default-logo

Door Bart van der Knaap: Een reactie op de afgelopen berichtgeving

Beste lezers en inwoners van Ermelo.

Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat onze gemeente zich in enige bestuurlijke onrust verkeert. Natuurlijk lees ik net als u de ene column na de andere waarbij ook ik, van de ene verbazing in de ander val. Burgerbelangen is na jaren weer onderdeel van een coalitie en levert een wethouder en er moet mij van het hart dat wij als Burger Belangen Ermelo zeer zeker niet zitten te wachten op deze onrust.

Zolang ik actief in de politiek ben horen wij vaak de roep om verandering. Maar bij de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vertaalde dit zich niet in echte verschuivingen van de zetels. Daarmee werden bestaande structuren in stand gehouden en bleef uw volksvertegenwoordiging vaak volgend. Om bepaalde machtsstructuren te doorbreken, hebben wij als Burger Belangen Ermelo geen onbelangrijke bijdrage geleverd in de samenstelling van het huidige college. Dit soort veranderingen brengen -zeker in het begin- onrust met zich mee. Maar dat moet op een gegeven wel stabiliseren.

Een belangrijke wijziging van de bestaande structuur was, dat wij niet met een collegeprogramma, maar met een maatschappelijk raadsprogramma gingen werken. Deze verandering heeft als gevolg dat de raad dichterbij de burger staat en de burger heeft daardoor meer invloed op het beleid.

Een maatschappelijk raadsprogramma biedt openingen voor inwoners die nog niet aan bod kwamen of hun stem nog niet konden laten horen. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemeenteraad besluiten neemt over het groenbeleid, haar kerntaken en de woonvisie op basis van de input en mening van de vele Ermeloërs die in hun response hebben gegeven wat zij ervan vinden! Helaas door de coronatijd is het onderwerp verkeersveiligheid/mobiliteit opgeschoven. Wij hebben met deze stap de gemeenteraad in de lead gezet en het college meer in de uitvoering. De raad bepaalt op basis van de mening van de burgers wat zij belangrijk vinden in Ermelo en het college voert uit. De voorgaande jaren was dit veel meer anders om.

Eerlijk gezegd vond ik in het verleden dat er soms wat onrecht werd gedaan aan de rol van de gemeenteraadsleden. Nu is dat anders. Er wordt veel minder vanzelfsprekend uitgegaan van de voorstellen waar het college mee komt. De raad pakt veel beter haar rol en is hierdoor ook veel krachtiger als volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad laat bijvoorbeeld voorstellen toetsen buiten de organisatie, denk hierbij aan de “structuurvisie Veldwijk”, of de “Verklaring van geen bedenkingen Tomassen” en ook de “Parkeerverplichting Markt 2.0”.

Bij de laatste kadernota is de gemeenteraad met een motie gezamenlijke motie gekomen met hierin maatregelen voor bezuinigingen.

Vaak wordt gesproken over de 11-10 verhouding binnen de raad. (Dit zijn de 10 zetels van de oppositie versus de 11 zetels van de coalitie) Hierdoor lijkt het alsof er tegengestelde machtsverhoudingen zouden bestaan. Toch kan ik u geruststellen dat ondertussen veel voorstellen, moties en amendementen op basis van inhoud, door verschillende samenstellingen meerderheden (dus verschillende politieke partijen) worden aangenomen. Ook hier wordt (zie initiatief kadernota of woordvoering fractievoorzitters) geen onderscheid gemaakt tussen coalitie en oppositie.

Na dit alles gezegd hebbende kom ik tot het punt dat maakte dat ik deze column wilde schrijven. De gang van de fractievoorzitters naar de commissaris van de koning in Arnhem. Het programma “Opstandelingen” en daarnaast de situatie rondom wethouder Leo van der Velde heeft een aantal zaken open gelegd en het heeft Ermelo in zeker geen positief daglicht gezet. Deze twee zaken zijn echter niet de reden waarom de fractievoorzitters naar Arnhem zijn gegaan. De redenen hiervoor speelden al veel langer. Dit is een traject waarvan de provincie nu graag een helder beeld wil kunnen vormen. De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben het initiatief genomen om naar de commissaris van de koning te gaan om met hem hun bevindingen te delen. Wat ik hoop is dat dit traject slagvaardig zal zijn, met de gemeenteraad in de regie, zodat we verder kunnen in het moderniseren van ons bestuur voor een krachtiger autonome Ermelo.

About the Author
 1. Gert Spijker Reply

  Reactie op column Bart van der Knaap.

  Onrust heeft altijd een reden. BBE doet de burger geloven dat de implementatie van een nieuwe werkwijze door/van de coalitie daarvoor dé grote oorzaak is. Oude machtsstructuren zijn doorbroken. Na het aantreden van de nieuwe coalitie zijn vele voorstellen, amendementen en moties door verschillende, wisselende meerderheden in de Raad aangenomen. Kortom, Ermeloërs kunnen rustig gaan slapen. Het gaat goed in Ermelo.
  Voor mij is dit niet meer te volgen. Wie de diverse media volgt, heeft minimaal het idee dat het binnen de Raad en het College van Ermelo (óók tussen beide gremia) zo hier en daar behoorlijk wringt. Daarom verbaast het me dat de zware gang van de gezamenlijke fractievoorzitters naar de Commissaris der Koning (CdK) niets te maken zou hebben met de affaires, die in de tv-uitzending ‘De Opstandelingen’ aan de orde kwamen. En ook niet met de Ermelose performance in dat programma en de situatie rond de wethouder, die nu thuis zit. Nee, de redenen voor het bezoek aan de CdK speelden al langer, lezen we. Op advies van de CdK is er wél besloten een verkenner aan te wijzen. Dat gebeurt m.i. niet zomaar eventjes. Wat is er in vredesnaam dan wél aan de hand, vraag ik me in alle ernst af. Maar daarover geen woord. Niet gek dus, dat het aantal vragen en de ongerustheid toeneemt. De hoogste tijd voor de transparantie, die o.a. BBE voorstaat. Wat is het échte probleem, waarmee onze volksvertegenwoordigers worstelen? Met welke opdracht wordt de te benoemen verkenner op pad gestuurd en met wie gaat zij/hij in gesprek? De Ermelose burgers hebben recht op informatie over de aanpak, die moet leiden tot normalisatie van de vertroebelde verhoudingen. Al is het maar om het geschonden vertrouwen van de burger terug te winnen. Daar zijn we meer mee gediend, dan met rookgordijnen.

 2. Peter Ouboter Reply

  Beste Bart,

  Bij toeval lees ik nu jouw verhaal. Het verhaal, de intenties zijn goed. Maar waarom staat dit verhaal niet in het Ermelo’s Nieuwsblad of ErmeloNu. Het is voor jullie als partij, voor jullie als coalitie zo belangrijk dit naar buiten te brengen. Je te kunnen onderscheiden t.a.v. het “oude” beleid dat veel meer een beleid (“regime”?) was van oude heren die met al hun contacten er wel voor hadden gezorgd dat hun beleid er steeds zonder kleerscheuren door heen kwam. Niemand kon hun iets maken. Er werden weliswaar mooie verhalen op papier gezet, en ook netjes ondertekend, maar daarna ging het in diepe stoffige laden waar al meer van die mooie afspraken / toezeggingen in lagen en geen haan meer naar kraait. Denk alleen maar aan het veel belovende stedenbouwkundig PvE voor het plangebied Kerklaan / Postlaantje. Uwoon die openlijk haar tegenstanders / raadsleden “bespuugt omdat zij een minig hebben die hen niet zint; Uwoon met haar mooie verhalen over maatschappelijke betrokkenheid vanuit het veld bij, b.v., planontwikkelingen, maar die vervolgens aan haar laars lapt en met een vooral CDA en CU die dit gewoon toelaat, terwijl de politiek in Harderwijk Uwoon die ruimte niet gunt.
  Dat onderscheid, die andere aanpak van jullie van deze coalitie, moet verschil maken / gaan maken net het verleden. Vertel dat dan niet alleen op jullie eigen site, maar gooi het uit in deze samenleving. Laat men er maar op schieten daar waar men er nog niets van merkt en voelt. Laat het niet alleen jullie verhaal zijn!! Zeker een partij als PE, waarin nota bene (!) PvdA, GL en D’66 zich in verzameld hebben, zouden ook zo daar buiten moeten gaan. Stel je maar kwetsbaar op. Vraag om reacties om discussies. Breng het gevoel van burger en politiek dichter bij elkaar!!

  En vershuil je niet achter al lang genomen besluiten door de coalitie hiervoor, maar durf je nek uit te steken, lopende processen van koers te wijzigen.

  Mijn handen jeuken!

Leave a Reply

*