default-logo

BurgerBelangen Ermelo wil natuurbegraafplaats in Ermelo realiseren 

Ermelo – BurgerBelangen Ermelo komt met het initiatiefvoorstel om in Ermelo een natuurbegraafplaats te realiseren. Het voorstel is dat de natuurbegraafplaats in het bosgebied van natuurmonumenten bij de Haspel komt. BurgerBelangen Ermelo heeft dit voorstel gemaakt in samenspraak met Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten.

Het voorstel kent een lange voorbereiding. Ruim een jaar geleden is Luuk van Beek, fractievertegenwoordiger van BurgerBelangen Ermelo, met de voorbereidingen gestart. Luuk heeft zich verdiept hoe elders de natuurbegraafplaatsen zijn gerealiseerd en kwam hierdoor in contact met Natuurbegraven Nederland. Na een bezoek aan natuurbegraafplaats de Heidepol in Arnhem, was Luuk ervan overtuigd dat zoiets in Ermelo past. “Het is ons bekend dat nabestaanden van Ermeloërs vandaag de dag naar elders moeten uitwijken om op een natuurbegraafplaats hun geliefden te begraven”, aldus Luuk van Beek.

Door gezondheidsklachten van Luuk, heeft Bart van der Knaap de honneurs van Luuk overgenomen en het voorstel afgerond. Ondertussen had Natuurbegraven Nederland met Natuurmonumenten contact opgenomen en daarbij locatieonderzoek gedaan. Daarmee kwamen ze uit op de locatie bij de Haspel. Het is van belang dat nabij een natuurbegraafplaats op loopafstand van de natuur een accommodatie kan worden gerealiseerd, waar de nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten.

Een natuurbegraafplaats past heel goed in een gemeente als Ermelo. Wij zijn een groene gemeente. Daarnaast biedt het extra mogelijkheden naast crematie en traditioneel begraven worden. Praktisch gezien is dit goed voor Ermelo, gezien de beperkte capaciteit die gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren nog heeft.

Het is niet de eerste keer dat natuurbegraven in Ermelo aan de orde komt. In de structuurvisie Veldwijk is door de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek. Dit onderzoek is niet uitgevoerd. Vandaar dat BurgerBelangen Ermelo het initiatief heeft genomen om met een concreet voorstel te komen, dat uitvoerbaar is.

In de regio is in de gemeente Putten gekeken naar een natuurbegraafplaats. Hier is in Putten van afgezien. In de gemeente Nunspeet is bij Elspeet een natuurbegraafplaats gerealiseerd.

Het raadsvoorstel wordt behandeld aan de digitale tafel van 7 oktober. Dit is een “beeldvormende tafel”, waarbij de raadsleden elkaar vragen kunnen stellen over de inhoud van het voorstel en door inwoners ingesproken kan worden. Hierna wordt het voorstel behandeld aan de “oordeelvormende tafel”, waarin de fracties hun mening over het voorstel kunnen geven. Als laatste wordt het voorstel besluitvormend behandeld in de raadsvergadering

 

About the Author

Leave a Reply

*