default-logo

Reactie op de perikelen rondom een mogelijke parkeergarage

Van de week hebben drie partijen het bericht laten plaatsen dat zij zich uitspreken tegen de komst van een parkeergarage. Notabene de drie partijen die in het vorige college zitting hadden en de basis hebben gelegd voor de huidige parkeerproblematiek.

Bij de fractie van BurgerBelangen Ermelo kwamen vragen of wij dan vóór de komst van een parkeergarage zouden zijn.

BurgerBelangen Ermelo is tegen het plan van het huidige college voor de komst van een parkeergarage. Dat is geen nieuws, dat hebben we vanaf het begin gevonden. Rondom het centrum zijn voldoende parkeergelegenheden en de druk daarop is de laatste jaren afgenomen. Uit de consultatie met de Ermelose inwoners blijkt dat men meer met de fiets dan met de auto richting het centrum wil komen. In de huidige corona tijd is men meer thuis gaan werken en zal dit naar verwachting een effect in de toekomst hebben. Dat ook zorgt meer minder vraag naar parkeerplaatsen.

Het parkeerterrein van de markt zou aanvankelijk het eerste project worden van de nieuwe centrumontwikkeling. Doordat plannen werden geconcretiseerd voor een rondje Stationsstraat-Raadhuisplein-Markt (een idee dat ondertussen 40 jaar oud is) werd het project Markt 2.0 opgestart. U moet zich voorstellen dat dit een traject is van een aantal jaren, waarin wordt gediscusieerd over beeld-kwaliteit, bomen, aantal vierkante meters winkelvloer oppervlak en parkeerplaatsen.

In de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan aangenomen. Daarna, zoals uit onze papieren blijkt, heeft het toenmalige college een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars. Deze overeenkomst spreekt van een inspanningsverplichting van 360 parkeerplaatsen en een verplichting van 360 parkeerplaatsen in het gebied bij het onherroepelijk vaststellen van het bestemmingsplan. Bij de aanvang van de verbouwing van het gemeentenhuis in de vorige raadsperiode, heeft BurgerBrelangen Ermelo nog gepleit om het vernieuwen van de parkeergelegenheid direct mee te nemen. De toenmalige collegepartijen hebben ervoor gekozen om dit op te schuiven. Wat betekent dat huidige college met deze opdracht aan het werk moest. Na een aantal scenario’s te hebben voorgedragen bij de raad, kwam het college uiteindelijk met de oplossing voor een parkeergarage.

De fractie van BurgerBelangen Ermelo heeft toen een extern onderzoek aangevraagd hoe het nu zit met deze inspanningsverplichting en verplichting van de 360 parkeerplaatsen. We hebben enerzijds te maken met een privaatrechtelijke overeenkomst dat uitgaat van 360 parkeerplaatsen. Anderszijds bleek dat het college en raad een publiekrechtelijk besluit hadden genomen met het bestemmingsplan met 338 parkeerplaatsen. Met de garantie dat deze op de huidige locatie (de markt) konden worden gerealiseerd.

Of de privaatrechtelijke overeenkomst of het publiekrechtelijk besluit de hoofdrol heeft, daarover kan de fractie met het college van gedachte verschillen. Naar onze mening is dat het publiekrechtelijke besluit. Een ieder, en dus ook de ontwikkelaars, hadden kunnen en moeten weten dat het bestemmingsplan spreekt over 338 parkeerplaatsen. Dit hadden de ontwikkelaars als zienswijze bij het bestemmingsplan kunnen indienen. En deze ontwikkelaars hadden ook na het vaststellen van het bestemmingsplan hun bezwaar kunnen indien voordat deze onherroepelijk werd. Dat hebben we blijkbaar niet gedaan of is hun bezwaar niet ontvankelijk verklaart. Dan lijkt ons een rechtsgang van de ontwikkelaars niet zinvol en kunnen ze beter hun energie steken in het verbeteren van het centrum en hun investering ten gelde maken.

Zit er nog wel een politiek addertje onder het gras. Want hoe zit het nu met het handelen van het vorige college. Want hoe zit het met het vaststellen van een bestemmingsplan om verder over andere aantallen met ontwikkelaars te spreken? Waarom is de gemeenteraad hierover niet volledig geïnformeerd? En waarom heeft het toenmalig college de gemeenteraad niet geïnformeerd over mogelijke consequenties? Deze politieke verantwoordelijkheid ligt nu bij het huidige college en het politieke lot hangt daarom boven de desbetreffende wethouder. Ik snap wel dat Wethouder Klappe soms chagrijnig wordt van zijn voorganger Jan van de Bosch.

Wat positief is in de huidige raadsperiode is dat de raad minder volgend is en een eigen positie inneemt. Let wel. Dan zal de gemeenteraad ook positie moeten innemen t.a.v. de huidige parkeernormen. Om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te houden met de huidige verstening in het centrum, zullen de parkeernormen verlaagd moeten worden.

Zo ziet de fractie van BurgerBelangen Ermelo dat.

 

About the Author

Leave a Reply

*