default-logo

Lokale politieke partijen ontvangen in tegenstelling tot landelijke politieke partijen geen geld van de overheid om hun campagnes te ondersteunen. Uiteraard zijn er aan het runnen van een politieke vereniging en het voeren van verkiezingscampagnes kosten verbonden, denkt u hierbij onder andere aan posters, flyers enzovoort.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wenst u een financiële bijdrage te doen om te helpen onze doelstellingen voor de burgers van Ermelo te behalen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op de volgende bankrekening onder vermelding van “Donatie”:

NL85 RABO 0317752774

Alvast hartelijk dank!