default-logo

Het team van BBE!

Het karakter van BurgerBelangen Ermelo

 • BurgerBelangen Ermelo is een zelfstandige en lokale partij zonder enige binding aan de landelijke partijen en een partij:
 • Van praktisch ingestelde mensen met een uiteenlopende landelijke politieke voorkeur.
 • Voor alle burgers van Ermelo: jong en oud, met of zonder geloofsovertuiging en van welke afkomst dan ook.
 • Die het gezonde verstand de boventoon laat voeren met een duidelijke visie waarin de burger van Ermelo zich herkent.
 • Die de lokale problemen op een ongecompliceerde en efficiënte wijze snel en oplossingsgericht wil aanpakken.
 • Die zelf haar kosten draagt omdat zij als lokale partij geen financiële rijksbijdrage ontvangt. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen.
 • Die eigen initiatief en betrokkenheid van de burger wil stimuleren en optimaal wil benutten. Daarom willen wij samen met u de komende jaren het: “Gewoon Samen Doen”

Waar richt BurgerBelangen Ermelo zich op

 • Meer woningen voor jongeren in aantrekkelijke wijken en buurtschappen
 • De veiligheid verbeteren
 • Inwoners betrekken en ondersteunen
 • Een sportiever Ermelo
 • Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen verbeteren
 • Zorg voor natuur en milieu
 • Het stimuleren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur
 • Bedrijven helpen en werkgelegenheid creëren
 • Gezond bestuur en degelijke financiën
 • Recreatie en toerisme uitbreiden

Over onze campagne

Rupsje nooit genoeg

De dorpsomroeper