default-logo

Doelstelling

Het is onze missie om burgers vanaf het begin te betrekken bij besluitvorming die hun leefomgeving raken, om hun deskundigheid, hun ideeën en hun verwachtingen in te brengen. Samen met de burgers willen wij werken aan een welvarend Ermelo, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we samen voor elkaar zorgen. Burgerparticipatie begint met de belangen van de burgers van Ermelo voorop te stellen en de stem van de burger een podium te geven.
Hoofdlijnen van beleid.

De hoofdlijnen van ons actueel beleidsplan vindt u terug onder het tabblad “Verkiezingsprogramma” Dit geldt voor de jaren 2018-2022

Dit beleid wordt uitgevoerd door het bestuur, raadsleden, wethouder en de leden.
De werkzaamheden van het bestuur is vrijwilligerswerken dus onbezoldigd. De raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouder ontvangen een vergoeding conform de landelijke wetgeving.

RSIN/fiscaal nummer

8533.97.764

Resultatenrekening

publicatie jaarrekening 2019

Jaarrekeningen vanaf 2014

Lid worden

 
U kunt ook lid worden van BurgerBelangen Ermelo of een donatie maken om ons te steunen.

De gelden worden gebruikt voor het houden van vergaderingen, opleiding en om te sparen voor de volgende verkiezingscampagne.

BurgerBelangen Ermelo heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor kunt u gebruikmaken van fiscale voordelen, zoals aftrek van contributie en giften, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Word ook lid van BurgerBelangen Ermelo

Steun hiermee dé lokale partij voor een vitaal Ermelo
Lid worden